Vzw? Patrimoniumtaks & klantenlisting vóór 31 maart!

Vzw’s met een ‘patrimonium’ van meer dan € 25.000: opgelet! Verenigingen moeten namelijk een zgn. patrimoniumtaks betalen als hun ‘bezittingen’ meer dan €25.000 waard zijn. De aangifte moet ieder jaar uiterlijk op 31 maart ingediend zijn bij het registratiekantoor bij jou in de buurt.

De patrimoniumtaks wordt berekend op het vermogen van de vzw. Dat kan bestaan uit zowel de eigendom van tastbare goederen (gebouwen, instrumenten, voertuigen, …) als niet-tastbare goederen (auteursrechten). Werkingsmiddelen, zoals het geld dat op de zichtrekening staat of een spaarrekening waar af en toe iets wordt opgezet, worden niet meegeteld. Het tarief van de patrimoniumtaks bedraagt 0,17%.

Normaal krijgt elke vzw jaarlijks een brief in de bus van de FOD Financiën met onderaan een antwoordstrook. Heb je als vzw een vermogen van minder dan €25.000, betaal je geen belastingen, maar moet je het strookje invullen en terugsturen. Heb je helemaal geen brief ontvangen, dan stuur je best uit eigen initiatief een brief naar de administratie. Hierin laat je hen weten dat het vermogen van je vzw minder is dan €25.000 en je dus geen aangifte moet doen.

Wanneer de vzw meer waard is dan €25.000, moet je berekenen hoeveel 0,17% van het vermogen bedraagt. Kom je aan een som van minder dan €500, dan kan je een formulier afhalen bij het registratiekantoor en aangifte doen voor de komende 3 jaar. Je moet de administratie dan wel op de hoogte brengen wanneer die taks met minstens €25 zou stijgen binnen die 3 jaar. Wanneer je aan een bedrag komt van meer dan €500, ben je verplicht om jaarlijks aangifte te doen.

Hier kan je het aangifteformulier downloaden. Het juiste registratiekantoor kan je vinden door hier de postcode van de maatschappelijke zetel van de vzw in te voeren.

BTW-plichtige vzw’s moeten vóór 31 maart ook nog de jaarlijkse klantenlisting (ook wel BTW-listing genoemd) indienen. Hierin worden alle klanten met een Belgisch BTW-nummer opgelijst aan wie de vzw in 2018 voor een totaalbedrag van meer dan 250 euro (excl. BTW) gefactureerd heeft. De lijst vermeldt per klant het totaalbedrag excl. BTW en het totaalbedrag van de BTW. De klantenlisting moet elektronisch gebeuren worden via Intervat.

Heeft jouw de vzw in 2018 geen handelingen heeft verricht die moeten opgenomen worden in de klantenlisting? Dan dien je nog steeds een nihil klantenlisting in te dienen of volstaat het in de laatste BTW-aangifte van het jaar het daartoe voorziene vak in kader VIII van de BTW-aangifte aan te vinken.

Er moet geen klantenlisting ingediend worden als de vzw aan twee voorwaarden voldoet:

  • De vzw is vrijgesteld op basis van de kleine ondernemingsregeling (omzet van minder dan 25.000 Euro)
  • De klantenlisting is een nihil-klantenlisting: klanten hebben geen Belgisch BTW-nummer hebben OF hebben een Belgisch BTW-nummer, maar een jaarlijkse omzet per klant met Belgisch BTW-nummer die dan 250 euro bedraagt.

Bij het niet indienen van de klantenlisting, laattijdig of onvolledig indienen kan je zwaar beboet worden.