VOCATIO zoekt getalenteerde jongeren

Heb jij een talent of passie, maar lukt het niet om dit financieel te ondersteunen? Dan stellen wij VOCATIO aan jou voor!

VOCATIO is een organisatie die jaarlijks op zoek gaat naar jongeren tussen 18 en 30 jaar met een bepaald talent of sociale ambitie, maar dit zelf financieel niet rond kunnen krijgen. Vervolgens reiken ze elk jaar een vijftiental beurzen van 10.000 euro uit, om deze jongeren het laatste duwtje in de rug te geven. Het doel van de organisatie is om elk jaar meer jongeren te bereiken, en zo dus jongeren van diverse achtergronden kunnen helpen. VOCATIO ondersteunt projecten in 6 verschillende domeinen: gezondheid, wetenschap, sociale en menswetenschappen, podiumkunsten, plastische kunsten en ambachten. Je kan je nog inschrijven tot en met 8/11/2019.

VOCATIO heeft 6 criteria waaraan ze alle inschrijvingen zullen onderwerpen. Om te beginnen moet je project tekenen van ware roeping vertonen, toon dat het je echte passie is. Het is ook belangrijk dat je je uitzonderlijk talent of project zoveel mogelijk in de verf zet. Het derde criterium is de maatschappelijke impact van het project. Wat kan jouw project bijdragen aan de samenleving? Maar ook de creatieve en innovatieve kant van je project zullen onder de loep worden genomen. Het laatste maar niet onbelangrijke criterium is het financiële luik: kan de persoon of het project niet via klassieke wegen steun vinden? Op basis hiervan zullen ze een vijftiental projecten kiezen om financieel te ondersteunen.

Twijfel vooral niet om je in te schrijven of neem een kijkje op de website voor meer informatie!