Vergeet de rechtspersonen-belasting niet!

Als vzw ontsnap je niet aan een aantal administratieve verplichtingen. Een van de verplichtingen is jaarlijks een aangifte doen in de rechtspersonenbelasting. De meeste muzikale vzw’s zullen dit biljet blanco kunnen terugsturen, maar je bent wel verplicht een aantal zaken in te vullen en mee te sturen. Vanaf dit jaar (aanslagjaar 2016, inkomsten 2015) zijn vzw’s verplicht hun aangifte in de rechtspersonen-belasting elektronisch in te dienen. De aangiftes zijn al beschikbaar op de website biztax.be. De aangiftes moeten in de meeste gevallen ingediend worden vóór 28/09/2016. Vzw’s zullen hiervan waarschijnlijk niet meer schriftelijk verwittigd worden. Je wacht dus best niet langer en dient best de aangifte zo snel mogelijk in.

Bij de aangifte moet de jaarrekening toegevoegd worden. Wij raden echter alle vzw’s aan om bij het formulier de gedetailleerde staat van ontvangsten en uitgaven + de staat van het vermogen te voegen of de balans en resultatenrekening zoals die door de jaarlijkse algemene vergadering goedgekeurd werden indien je met een dubbele boekhouding werkt. Het is niet aan te raden het boekhoudkundig model B + C (dat moet neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van Koophandel) mee te sturen omdat deze documenten te weinig informatie bevatten.

Een beknopte handleiding voor de indiening vind je hier. Meer info op de site van biztax. 

Let op! Het niet (tijdig) in orde brengen van je aangifte voor de rechtspersonenbelasting kan aanleiding geven tot administratieve boetes van €625 of meer.