Telex-Belastingaangifte

Vergeet de belastingaangifte van je vzw niet

Als vzw ontsnap je niet aan een aantal administratieve verplichtingen. Een van de verplichtingen is jaarlijks een aangifte doen van de rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018).

Voor de meeste muzikale vzw’s zal een blanco aangifte volstaan, maar je bent wel verplicht een aantal zaken in te vullen en mee te sturen. Het is verplicht je aangifte digitaal in te sturen via BizTax. De deadline daarvoor was 5 november 2019, maar veel vzw’s krijgen nu een brief in de bus waarin staat dat ze nog 14 dagen hebben om in te dienen. Check dus asap je brievenbus en dien je aangifte zo snel mogelijk in!

Bij de aangifte moet ook de jaarrekening toegevoegd worden. Wij raden echter alle vzw’s aan om bij het formulier de gedetailleerde staat van ontvangsten en uitgaven toe te voegen. Voeg ook de staat van het vermogen toe, of de balans en resultatenrekening zoals die door de jaarlijkse algemene vergadering goedgekeurd werden (indien je met een dubbele boekhouding werkt).

Het is niet aan te raden het boekhoudkundig model B + C (dat moet neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank) mee te sturen omdat deze documenten te weinig informatie bevatten.

Een beknopte handleiding voor de indiening vind je hier.
Meer info vind je ook op de site van biztax.

Let op! Het niet (tijdig) in orde brengen van je aangifte voor de rechtspersonenbelasting kan aanleiding geven tot administratieve boetes van €625 of meer.