Vacature: Het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur zkt nieuwe collega’s

Het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur is een nieuwe organisatie die als doel heeft individuen, organisaties en besturen uit Vlaanderen en Brussel te ondersteunen bij hun praktijkontwikkeling, subsidieaanvragen en beleidsvisie rond bovenlokale cultuur. De organisatie vindt haar oorsprong in het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking en zal de ontwikkelingen van het lokale en bovenlokale culturele veld stimuleren. Het gaat om een kleine organisatie, die momenteel haar kantoor heeft in Gent, maar uiterlijk tegen juni 2019 zal verhuizen naar Brussel. Het steunpunt bestaat uit een klein en dynamisch team, waar iedereen mee de handen uit de mouwen steekt en zich flexibel opstelt. Momenteel is het steunpunt nog op zoek naar zowel een stafmedewerker communicatie als een office manager.

Vacature stafmedewerker Communicatie (m/v/x)

Het steunpunt is op zoek naar een stafmedewerker communicatie die instaat voor de interne en externe communicatiestrategie van het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur. In nauwe samenwerking met het team en een (aan te stellen) externe partner bepaal, implementeer, actualiseer en verdiep je de strategie op maat van de werking en de doelgroepen van het steunpunt. Je vertaalt de opdracht, missie en strategie in een verhaal voor de doelgroepen en houdt de beeldvorming over de organisatie en haar unieke werkveld positief en actueel. Daarnaast beschik je over voldoende ervaring.

 • Takenpakket
  • Je ontwikkelt een naam, logo en huisstijl i.s.m. de externe partner
  • Je ontwikkelt de website en bijhorende functionaliteiten in functie van de te ontwikkelen dienstverlening (eventueel i.s.m. een externe partner)
  • Je zorgt voor de opstart van sociale media en andere digitale communicatiemiddelen (nieuwsbrief, CRM….)
  • In nauw overleg met het team bepaal je de doelgroepen en werk je een communicatiestrategie per doelgroep uit
  • Je staat in voor de promotie van de organisatie, haar diensten en evenementen
  • Je herwerkt en vertaalt complexe info (bv. thema’s en onderzoek) tot een duidelijke boodschap, op maat van de doelgroep (in nauw overleg met de kennisbeheerder binnen de organisatie)
  • Je visualiseert content en zorgt voor eenvoudige grafische opmaak (uitnodigingen, folder, …)
  • Je voert de communicatiestrategie uit (opmaak nieuwsbrieven, onderhoud website en sociale media, opstart mediacampagne, …)
  • Je speelt communicatief in op actualiteit en initiatieven in de samenleving (o.m. contacten leggen, lezersbrieven, mediacontacten, …) en zorgt voor agendasetting rond bovenlokale cultuur bij overheid, media, partners
  • Je zorgt voor redactie of eindredactie van teksten in verschillende schrijfstijlen (zakelijk, wervend, informatief, …)
  • Je volgt drukwerk op van A tot Z
  • Je staat in voor de data-analyse om het communicatiebeleid te verbeteren en bij te sturen (Google Analytics, Search Engine Optimalisation, …)
  • Je bent een aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het GDPR-beleid binnen de organisatie
 • Profiel
  • Je bent vertrouwd met de culturele sector en/of (boven)lokaal cultuurbeleid
  • Je hebt aantoonbare ervaring met het uitdenken van communicatiestrategieën en -campagnes
  • Je hebt kennis van digitale en grafische programma’s en toepassingen en hebt ervaring met grafische opmaak
  • Je bent digital minded en vertrouwd met de laatste evoluties, trends en mogelijkheden inzake website ontwikkelingen, sociale media en online communicatie
  • Je kan bij voorkeur werken in een CMS voor websites
  • Je ziet uitdaging in het maken van een nieuw verhaal
  • Je blinkt uit in heldere communicatie en bent fan van een correcte spelling
  • Je bent goed in het verwoorden en visualiseren van content om duidelijke boodschappen over te brengen.
  • Je bouwt vlot een breed netwerk uit
  • Je werkt planmatig, proactief, creatief en stressbestendig
  • Je bent een sterke teamplayer, werkt graag samen met collega’s en kan tegelijk autonoom werken

Vacature office manager (m/v/x)

Tevens is het steunpunt op zoek naar een office manager (B1) die mee zorg draagt voor een vlotte operationele werking en het onthaal verzorgt. Je werkt zorgvuldig, attent en daadkrachtig. Je behandelt vertrouwelijke en financiële gegevens discreet. In nauwe samenwerking met de directeur, sta je in voor de zakelijke ondersteuning & uitvoering. Je ondersteunt je collega’s bij de dienstverlening waar nodig. Je hebt de nodige ervaring en kan zelfstandig en flexibel werken. Je bent vertrouwd met Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, …). Ervaring met facturatie en boekhouding is zeker een pluspunt.

 • Takenpakket 
  • Opvolging personeelszaken
  • Uitvoeren financiële transacties en facturaties
  • Basisboekhouding en begroting, in nauw overleg met directeur en externe boekhouder/revisor
  • Administratieve ondersteuning bij de dienstverlening: inschrijvingen, facturatie, attesten, infopakketten samenstellen en CRM up-to-date houden
  • Onthaal van bezoekers en klanten
  • Je werkt vlot met alle digitale toepassingen voor tekstverwerking, mailen, personeelszaken, boekhouding en e-banking
  • Je houdt steeds rekening met GDPR bij het beheren van gegevens
  • Je beheert de centrale agenda, boekt afspraken en vergaderzalen en verzamelt inschrijvingen
  • Je bewaakt het tijdig indienen van officiële documenten
  • Je doet aankopen, bestellingen en beheert de aankopen
  • Een vlotte pen strekt tot aanbeveling: documenten nalezen (gevoelig voor correcte spelling en grammatica) en het uittikken en in huisstijl zetten van verslagen
  • Je werkt vlot met onze externe leveranciers: EGW, verzekeringen, onderhoud, telefonie en internet
  • Je beheert het administratief archief
 • Aanbod stafmedewerker communicatie & office manager
  • Een voltijds contract van onbepaalde duur
  • Verloning en verlofregeling stafmedewerker communicatie volgens PC329.01, loonschaal L1 (relevante anciënniteit kan meegenomen worden)
  • Verloning en verlofregeling office manager volgens pc 329 (B1) (relevante anciënniteit kan meegenomen worden)
  • Terugbetaling woon-werkverkeer
  • Een 4/5de invulling van de functie is bespreekbaar
  • Snelle indiensttreding
  • Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte

Interesse? Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen. Stuur jouw CV en motivatiebrief tegen uiterlijk 25 maart 2019 naar lien.verwaeren@cultuurbovenlokaal.be. Een eerste selectie van kandidaten wordt gemaakt op basis van CV en motivatie. De tweede selectieronde bestaat uit een schriftelijke thuisopdracht, waarna met de overblijvende kandidaten een mondeling gesprek zal volgen. De uiteindelijke sollicitatiegesprekken zullen vermoedelijk plaatsvinden in de tweede helft van april.