Vacature: directeur vzw Forum voor Amateurkunsten

vzw Forum voor Amateurkunsten is het overlegcentrum en de belangenbehartiger van de amateurkunstensector in Vlaanderen en Brussel. Als directeur krijg je de verantwoordelijkheid over een dynamisch team van 7 personen en heb je de algemene, strategische leiding, zowel op inhoudelijk als zakelijk-financieel vlak. Je neemt een centrale rol in het uitzetten en operationaliseren van de doelstellingen van de vzw.

Als directeur van vzw Forum voor Amateurkunsten:

 • geef je leiding aan een team
 • werk je in nauw overleg en onder het gezag van de bestuursorganen
 • ben je een echte “netwerkmakelaar”
 • fungeer je als aanspreekpunt voor beleidsmakers en onderzoekers
 • neem je een aanzienlijk stuk van de belangenbehartiging op je
 • creëer je samen met je team nieuwe kansen voor de amateurkunstensector
 • ondersteun je de landelijke organisaties: Centrum voor Beeldexpressie, Creatief Schrijven, Danspunt, Koor&Stem, Kunstwerkt, Muziekmozaïek, Opendoek, Poppunt en Vlamo
 • onderhoud je goede relaties met de subsidiërende overheid en met de collega’s steunpunten en belangenbehartigers
 • coördineer je acties, tijd en middelen op korte en middellange termijn
 • stuur je op enthousiasmerende manier vergaderingen aan
 • ben je verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en het financieel management

Profiel:

 • je behaalde een masterdiploma of je geeft blijk van voldoende relevante competenties
 • je hebt minstens vijf jaar leidinggevende ervaring; je bent een people manager die mensen kan begeesteren en aansturen
 • je bent vertrouwd met het financieel beheer en personeelsbeheer van een organisatie
 • je hebt ervaring in het beleidsdomein cultuur
 • je hebt lef en je kan een visie ontwikkelen, vertalen in beleidsteksten en projecten en er mensen voor enthousiasmeren
 • je bent zelfstandig en kritisch ingesteld, maar hebt ook oog en oor voor de noden van anderen
 • je bent een teamspeler, klantvriendelijk en gemotiveerd
 • je bent communicatief en je kan vlot en duidelijk presenteren
 • je kan pragmatisch en probleemoplossend handelen met gevoel voor strategie en bestuurlijke verhoudingen en gevoeligheden
 • je neemt initiatief; je hebt gevoel voor verantwoordelijkheid
 • je hebt een brede belangstelling voor het beleidsdomein cultuur en een geïnteresseerde houding ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen
 • je bent een strategische netwerker die vinger aan de pols houdt bij aanverwante sectoren als onderwijs, kunsteducatie, jeugd,…
 • je neemt beslissingen en/of standpunten in om problemen die zich voordoen binnen je verantwoordelijkheidsdomein op te lossen en zo mogelijk te voorkomen
 • je werkt vlot met diverse informaticatoepassingen
 • je kan beschikken over een wagen en bent bereid tot avond- en weekendwerk

Aanbod:

 • een veelzijdige job met ontwikkelingsmogelijkheden
 • een voltijdse betrekking met contract van onbepaalde duur
 • een competitieve verloning, flexibele werkregeling en hospitalisatieverzekering
 • relevante ervaring wordt in aanmerking genomen
 • tewerkstelling in Gent

Solliciteren:

Mail je CV en motivatiebrief naar Luk Verschueren, voorzitter Forum voor Amateurkunsten, Abrahamstraat 13, 9000 Gent (enkel per e-mail) luk.verschueren@amateurkunsten.be ten laatste op zondag 5 juni 2016.

Meer informatie: neem een kijkje op www.amateurkunsten.be of contacteer Bieke Vanlerberghe via bieke.vanlerberghe@amateurkunsten.be of 09 235 40 00.