SOWAREX (Igloo Records) zkt. directeur

De Brusselse vzw Sowarex/Igloo Records werd in 1978 opgericht ter promotie en ondersteuning van onafhankelijke muzikanten en zangers (jazz, frans chanson, wereldmuziek). Sindsdien heeft deze vereniging enkele honderden opnames opgenomen. Haar belangrijkste doelstellingen zijn: begeleiding van de artiest, concrete ondersteuning bij het realiseren van geluidsopnames, de promotie ervan op de markt, het organiseren van concerttournees, zowel nationaal als internationaal.

Sowarex/Igloo Records zoekt een nieuwe directeur (contract van bepaalde duur – 2 jaar – met mogelijkheid tot vast contract). De directeur is verantwoordelijk voor de realisatie van de projecten die door de raad van bestuur en de adviesraden worden voorgedragen.

Diploma en ervaring

 • Diploma van hogere onderwijs (bachelor/master)
 • Minimum 5 jaar ervaring als leidinggevende bij projecten en/of dossiers in de muzikale branche (loopbaanmanagement/artistiek management, boekingen, producties…),
 • Ervaring als groepsleider.
 • Perfecte tweetaligheid (Frans/Engels), en goede notities van Nederlands.
 • Culturele ervaring op internationaal niveau is een extra troef.
 • Ervaring in dossierbeheer met juridisch en/of budgetair karakter is een pluspunt.

Specifieke competenties

 • Vertrouwd zijn met het muzikale landschap in Brussel-Wallonië (afdelingen, professionele structuren, en mensen die actief zijn in de branche.
 • Ervaring met de uitgeverswereld, auteursrechten, en producties.
 • Op de hoogte zijn van de muziekmarkt (nationaal en internationaal).
 • Kennis van het institutioneel bestel in België.
 • Vertrouwd zijn met budgetbeheer (analyse, opvolging, boekhouding…)
 • Beheersen van nieuwe communicatiemiddelen (web, sociale netwerken, strategische planning…)
 • Goede kennis van bureautica.
 • Vlotte schriftelijke communicatie.
 • Vlotte mondelinge communicatie.
 • Vertrouwd zijn met de sociale wetgeving en beroepsreglementering in de sector; met overheidsopdrachten en decreten van de federatie Wallonië-Brussel betreffende podiumkunsten; met officiële communiqués van de federatie Wallonië-Brussel.

Functie

Als manager van Sowarex/Igloo Records wordt je geacht:

 • Sowarex/Igloo Records als bedrijf te leiden;
 • de administratieve en financiële structuur ervan te ondersteunen;
 • speciaal te realiseren projecten (bijvoorbeeld: 40 jaar Igloo Records/jaarlijks festival) op touw te zetten;
 • de onderlinge relaties tussen de artiesten die aangesloten zijn bij Sowarex/Igloo Records in goede banen te leiden;
 • partnerschappen, zowel nationaal als internationaal te ontwikkelen;
 • het team te leiden en begeleiden.

Werkuren: Voltijds (38 uur), met flexibele werktijden, avond- en weekendwerk en buitenlandse reizen.

Procedure

Stuur je sollicitatiebrief, CV en intentieverklaring (max. 3 blz. waaruit de visie van de kandidaat op de ontwikkeling van Sowarex/Igloo Records binnen de komende 5 jaar duidelijk wordt) naar dhr. Daniel Sotiaux, voorzitter, Boulevard Leopold II 153, 1080 Brussel. De uiterste termijn voor het indienen van de kandidaturen is 31/10/19. Meer info? info@sowarex.be.