Sociale bijdragen zelfstandigen vanaf 2015

Vanaf 1 januari 2015 treden de nieuwe regels inzake sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen in werking. Voorheen werden je bijdragen als zelfstandige in hoofd- of bijberoep berekend op je beroepsinkomsten van drie jaar geleden. Dat zorgde er voor dat er in sommige gevallen een grote discrepantie was tussen je inkomsten van een bepaald jaar en de sociale zekerheidsbijdragen die je moest betalen. Deze situatie probeert men nu enigszins te verhelpen door je bijdragen te bepalen aan de hand van de inkomsten van hetzelfde jaar.

In de praktijk moet je vanaf 1 januari 2015 dus een voorbetaling doen per kwartaal. De hoogte van dit voorschot wordt nog steeds berekend op je beroepsinkomsten van drie jaar geleden, maar ongeveer na twee jaar wordt dit dan geregulariseerd op basis van je effectieve beroepsinkomsten van het desbetreffende jaar. Een teveel betaald saldo zal dan ook worden teruggestort. Je kan deze voorschotten wel laten verhogen of verlagen op basis van ‘objectieve elementen’.

Als achteraf echter blijkt dat je ten onrechte je voorschotten verlaagd hebt, kan er wel een toeslag worden aangerekend bij de verrekening, dus doe dit enkel op basis van gegronde redenen.  Zo’n reden kan bijvoorbeeld zijn:

  • Ziekte, handicap, ongeval, …
  • Minstens 2 kwartalen vrijstelling tijdens het vorige kalenderjaar
  • Tussenkomst OCMW
  • Fysieke ongeschiktheid van minstens 3 maanden
  • Faillissement
  • Dalende inkomstentrend tijdens de laatste 3 jaren
  • Erkende crisis in de sector
  • Betalingsfaciliteiten

Verder is er nog een aanpassing voor het berekenen van de bijdragen in een jaar met minder dan 4 kwartalen, in die situatie zullen de inkomsten van de overige kwartalen omgerekend worden naar jaarbasis. Dit is vooral van belang voor starters. 

Meer info over werken als zelfstandige kan je vinden op deze pagina
Alle details over de nieuwe regeling vind je via deze FAQ van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor zelfstandigen of op de portaalsite van de sociale zekerheid.