Sabam schort inning voor embedden voorlopig op

Het embedden van YouTube filmpjes was de afgelopen week het onderwerp van heel wat verwarring en hetze in de media. Sinds enkele arresten op Europees niveau in het voorjaar van 2014 was het onduidelijk of de beheersvennootschappen, zoals SABAM, nog konden innen voor het embedden van auteursrechtelijk beschermde content. 

De situatie van het embedden bevindt zich namelijk in een juridisch grijze zone. Als je beschermde content zoals een liedje of een videoclip wilt openbaar maken of reproduceren, heb je immers als gebruiker toestemming nodig van de auteur/componist. Deze toestemming verloopt in het merendeel van de gevallen via een beheersvennootschap zoals SABAM, SIMIM of Playright. Tot voor de arresten van het Europees Hof van Justitie was het onzeker of het technisch procédé van embedden effectief een reproductie of een openbaarmaking inhield. De content wordt immers gehost op een bepaalde locatie, bijvoorbeeld bij YouTube en door die content te embedden ga je niet echt een kopie maken, maar leg je een soort geavanceerde link naar het originele materiaal. Nochtans kan een site die gebruik maakt van embedded content wel profiteren van de werken die de artiesten of auteurs online hebben geplaatst om zijn eigen pagina’s op te leuken en in sommige gevallen ook om economisch profijt uit te halen. Het gaat dus om een lastige kwestie waar we moeten oppassen dat de artiesten niet over het hoofd gezien worden als er anderen geld verdienen met hun content. 

Nu heeft het Europees Hof van Justitie in de recente arresten bepaald dat je met het embedden van content in de meeste gevallen geen nieuw publiek bereikt (tenzij de orginele content op een niet publiek toegankelijke site staat). In de voorliggende cases werd dan ook geoordeeld dat er geen relevante auteursrechtelijke handeling had plaatsgevonden door het embedden en dat er dus geen bijkomende toestemming of vergoeding nodig was om die links te leggen. 

Natuurlijk heeft elke rechtszaak zijn eigen specifieke feiten en kan je van daaruit niet altijd algemeen geldende conclusies trekken. Langs de andere kant hebben de gebruikers wel nood aan zekerheid en duidelijkheid. Daarom zijn we dan ook zeer blij dat SABAM vandaag met een officieel standpunt naar buiten is gekomen omtrent de zaak van het embedden. Het verdict luidt dat ze de kwestie eerst verder gaan onderzoeken en bespreken met de sector. In tussentijd zal de inning voor het embedden wel opgeschort worden. De officiële verklaring lees je hier. We houden de vinger aan de pols en hopen dat er snel een definitieve oplossing gevonden wordt waarin alle partijen naar waarde geschat worden!