Rechtspersonen-belasting VZW’s

Als vzw ontsnap je niet aan een aantal administratieve verplichtingen. Zo zal je vzw eerstdaags een aangifte in de Rechtspersonenbelasting ontvangen. De meeste muzikale vzw’s zullen dit biljet blanco kunnen terugsturen, maar je bent verplicht een aantal zaken in te vullen en mee te sturen. De elektronische aangiftes zijn al beschikbaar op de website biztax.be.

Bij de aangifte moet de jaarrekening toegevoegd worden. Wij raden echter alle vzw’s aan om bij het formulier de gedetailleerde staat van ontvangsten en uitgaven + de staat van het vermogen te voegen en resultatenrekening zoals die door de jaarlijkse algemene vergadering goedgekeurd werd. Het is niet aan te raden het boekhoudkundig model B + C (dat moet neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van Koophandel) mee te sturen omdat deze documenten te weinig informatie bevatten.

Belastbare inkomsten (zoals bijvoorbeeld bepaalde onroerende inkomsten, meerwaarden op onroerende goederen, roerende inkomsten, …) moeten in de respectievelijke vakken op de aangifte vermeld worden (zie hiervoor de toelichting bij de aangifte). 

Indien bovenaan links op de eerste bladzijde van de aangifte het bankrekeningnummer niet vermeld is of het bankrekeningnummer niet meer klopt, dan moet op het eerste blad in het vak ‘bankinformatie’ de BIC-code en het IBAN-rekeningnummer vermeld worden. Deze zijn te vinden op de rekeninguittreksels van je vzw of kunnen bij je bank opgevraagd worden. In het vak ‘contactpersoon’ moeten de gegevens van de contactpersoon van de vzw ingevuld worden.

Op het laatste blad moet het aantal bijlagen dat je toevoegt bij de aangifte vermeld worden en moet de aangifte gedag- en gehandtekend worden.

Dit jaar moet de indiening in principe gebeuren tegen 22/10/2014. Controleer dit goed, de datum voor indiening staat vermeld op de eerste bladzijde rechts bovenaan.

Elektronische indiening kan via de website http://www.biztax.be, daar vind je ook alle informatie. Om de aangifte elektronisch te kunnen indienen kan je gebruik maken van je elektronische identiteitskaart. Vanaf volgend jaar (aanslagjaar 2015) is de elektronische aangifte verplicht.

Let op! Het niet (tijdig) in orde brengen van je aangifte voor de rechtspersonenbelasting kan aanleiding geven tot administratieve boetes van €625 of meer.