© Diederik Craps

Poppunt neemt provinciale pop- & rockconcours over

In de categorie BIG Newz: Minister van Cultuur Sven Gatz heeft Poppunt de opdracht gegeven om de provinciale pop- en rockconcours over te nemen. Op die manier blijven Limbomania, Oost.Best!, Rockvonk en Westtalent voortbestaan.

Vanaf volgend jaar is het domein cultuur geen bevoegdheid meer van de provincies. Daardoor ontstond nogal wat ongerustheid over het voortbestaan van de provinciale pop- en rockconcours. Door de organisatie over te dragen naar Poppunt, neemt de minister die ongerustheid weg.

Hij maakt daarvoor uit de enveloppe van de overgehevelde provinciale enveloppes tot 2021 jaarlijks 250.000 euro vrij. Die middelen dienen enerzijds om de organisatie van de wedstrijden blijvend mogelijk te maken, en anderzijds om te investeren in een bovenregionaal plan rond professionalisering van muzikaal talent.

Sven Gatz: “Poppunt krijgt daardoor ook betere mogelijkheden om aan talentontwikkeling te doen en jonge bands, dj’s en producers te begeleiden en coachen die de sprong naar een professionele carrière willen wagen.”

Door deze middelen te vrijwaren, geeft minister Gatz een belangrijk signaal dat we samen met alle betrokken partners kunnen blijven werken aan een gezond popklimaat in Vlaanderen.