PERSBERICHT: Popthesisprijs 2016: de economische impact van muziekclubs en de rol van jeugdhuizen voor jonge makers

Op woensdag 14 december reiken Poppunt en minister van Cultuur Sven Gatz de 11e Popthesisprijs uit in de Ancienne Belgique. Tom Declercq (Universiteit Antwerpen) onderzocht de economische impact van Vlaamse muziekclubs en kaapt daarmee de prijs voor de beste masterscriptie weg. PXL-Music-studente Elise Platteau wint de prijs voor beste bachelorscriptie met haar werk ‘Creatie- en presentatiemogelijkheden voor jongeren in jeugdhuizen’. De uitreiking kadert in een studienamiddag waarin enkele andere relevante onderzoeken over de muzieksector voorgesteld worden.

winnaaarpopthesis

Met de Popthesisprijs bekroont Poppunt al 11 jaar lang de beste bachelor- en masterscripties over muziek of de brede muzieksector. Maar liefst 46 scripties werden deze editie ingestuurd, die vervolgens gewikt en gewogen werden door juryleden Gert Keunen, Ayco Duyster (Radio 1), Gunter Van Assche (De Morgen), Marc Steens (Clubcircuit), Pedro De Bruyckere, Nico Kennes (Kunstenpunt) en Tijs Vastesaeger.

De economische impact van de Vlaamse muziekclubs

In tijden van besparingen wordt regelmatig de vraag gesteld wat de economische impact nu precies is van de gesubsidieerde sectoren. Tom Declercq (Universiteit Antwerpen) lichtte de financiële verslagen van 12 Vlaamse muziekclubs door en onderzocht het uitgavegedrag van concertbezoekers. Wat blijkt? Per euro subsidie die clubs ontvangen van de Vlaamse overheid, halen ze nog eens € 0,69 uit andere subsidies, en creëren ze maar liefst € 2,53 euro eigen inkomsten. Daarnaast blijkt dat concertgangers ook in aangrenzende sectoren (transport, horeca, merchandise, babysit, …) voor een aanzienlijk inkomen zorgen.

De Vlaamse clubs creëren dus een significante economische impact, zowel direct als indirect. “Besparingen in of het verlies van structurele subsidies kunnen een artistieke én economische neerwaartse spiraal betekenen voor het clubcircuit, de muzieksector en de belendende sectoren”, waarschuwt Tom Declercq dan ook.

“Tom leverde met dit indrukwekkend onderzoek een heus pionierswerk af”, concludeerde de jury. “Door het verzamelen van zeer concrete cijfers is nu écht duidelijk dat de bestedingsimpuls van de overheden wel degelijk een hefboom kan zijn voor andere inkomsten en een duidelijke economische meerwaarde creëert.”

Creatie- en presentatiemogelijkheden voor jongeren in jeugdhuizen

PXL-Music studente Elise Platteau onderzocht in haar bachelorproef hoe jeugdhuizen jonge creatieve makers kunnen ondersteunen. Ze bracht daarvoor de noden van jonge kunstenaars in kaart én bevroeg de jeugdhuizen naar hun huidige aanbod en struikelpunten. Uit de resultaten blijkt dat de grote meerderheid van jeugdhuizen jonge makers in diverse disciplines (muziek, dans, theater, moderne media, …) willen ondersteunen, maar dat er daarvoor een aantal drempels zijn op vlak van organisatie, infrastructuur en communicatie.

In haar aanbevelingen ziet Elise Platteau dan ook een grote rol weggelegd voor Formaat, de koepelorganisatie van de Vlaamse jeugdhuizen: “zij kunnen jeugdhuizen stimuleren om op een gestructureerde manier na te denken over de invulling van hun ruimtes”. Daarnaast roept Elise de verschillende overheden op om jeugdhuizen een duidelijke plek te geven in het popbeleid. Jeugdhuizen nemen vandaag nog een te beperkte plek in in het klaarstomen van lokale bands voor het volgende niveau. Elise raadt jeugdhuizen met repetitieruimtes o.a. expliciet aan om meer optredens te organiseren om beginnende muzikanten broodnodige de podiumervaring te geven.

“Door het veranderende muzieklandschap en de professionalisering van de muziekclubs in Vlaanderen in de afgelopen 20 jaar, is ook de rol van de jeugdhuizen in het ontwikkelingsproces van de muzikanten veranderd”, luidt het juryrapport. “Het is belangrijk dat jeugdhuizen hun rol in het artistieke proces niet onderschatten. Elise voerde in haar bachelorscriptie en mooi en uitgebreid veldonderzoek waar de hele sector mee aan de slag kan.”