Oproep tot deelname: burgerkabinet over Brussel

Hoe beleeft u Brussel? Hoe denkt u over Brussel?

Hoe beleef jij Brussel?  Met het Burgerkabinet wil Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz burgers betrekken bij zijn beleid: Ze mee laten discussiëren, debatteren en aanbevelingen laten formuleren. Het initiatief bestaat uit twee fases: een online traject waaraan iedereen kan deelnemen en een bijeenkomst van een kerngroep van 150 personen die de resultaten van het online traject uitwerkt tot aanbevelingen voor het beleid. Brussel en Vlaanderen kampen in deze onzekere tijden met heel wat gemeenschappelijke uitdagingen. Met een Burgerkabinet wil minister Sven Gatz proberen het wederzijds begrip tussen de inwoners van Vlaanderen en Brussel te versterken.

Beleeft jij Brussel als woonplek, als werkplek, als studentenstad, als culturele stad, als winkelstad, als uitgaansstad, als hoofdstad, als stad van diversiteit? Of is Brussel onbekend terrein voor jou en wil je daar misschien verandering in brengen?

Registreer je nu via brussel.burgerkabinet.be en neem deel aan het debat.

Ben jij lid van een vereniging dan zijn ze ervan overtuigd dat jij en jouw organisatie, de mensen die jij samenbrengt, de belangen die jij behartigt, een verschil kunnen maken. Het succes van een Burgerkabinet staat of valt met de deelname van burgers die zo veel mogelijk de diversiteit en de verschillende perspectieven en meningen in onze maatschappij vertegenwoordigen.

Daarom willen we jou het volgende vragen:

1.  Zou jij deze oproep om deel te nemen aan het Burgerkabinet over Brussel willen verspreiden in jouw netwerk via jouw contacten? 

2.  Als je actief bent op de sociale media, zou je ook die kanalen kunnen inzetten om medeburgers te motiveren deel te nemen aan het Burgerkabinet? Je kan bijvoorbeeld de volgende Facebookpagina of Twitter delen.

3.  Ben je minder vertrouwd met een online discussie of wil je graag eens met je vrienden, collega’s of leden van je vereniging in discussie gaan over wat Brussel voor jullie betekent? Dan kan je ook zelf een mini-Burgerkabinet organiseren. Een mini-Burgerkabinet brengt mensen op een laagdrempelige manier fysiek in dialoog. Inspiratie hiervoor kan je vinden op de website waar je ook een draaiboek kan vinden. Het burgerkabinet dankt je alvast om te willen bijdragen aan dit waardevolle initiatief. Laat je hen even weten via burgerkabinet@vlaanderen.be of en op welke manier jij ermee aan de slag kunt gaan? We kijken uit naar de ideeën en aanbevelingen. 

Dankzij jouw medewerking kunnen we samen het verschil maken. Voor meer informatie kan je terecht op www.burgerkabinet.be.