Nieuw: Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur

Vers van de pers: Het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur is een feit. De organisatie heeft als doel individuen, organisaties en besturen uit Vlaanderen en Brussel te ondersteunen bij hun praktijkontwikkeling, subsidieaanvragen en beleidsvisie rond bovenlokale cultuur. Het steunpunt komt voort uit het nieuwe Decreet Bovenlokale Cultuurwerking en zal de ontwikkeling van het lokale en bovenlokale culturele veld stimuleren.

Op hun planning? Werk maken van een dienstverlening in functie van de eerste projectaanvragen en aanvragen voor structurele ondersteuning voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden binnen het decreet bovenlokale cultuurwerking. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een gedragen visie, actieplan en dienstverlening op lange termijn dat wordt neergeschreven in een beleidsplan. Hiervoor zal het steunpunt in de toekomst zeker beroep doen op partners waarmee en waarvoor het zal werken.

Meer informatie vind je op: 

Wil je daarnaast op de hoogte blijven van de eerste acties van het Steunpunt en zijn ambitieuze toekomstplannen?
Laat dan hier je gegevens na.