Telex-WetgevingVennootschappenVZW-PPbe

Nieuwe regels voor vzw’s en vennootschappen

Vanaf 1 mei 2019 is het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen van kracht. Wie een nieuwe onderneming wil oprichten, moet dat volgens de nieuwe regels doen. Voor bestaande ondernemingen gelden de bepalingen vanaf 1 januari 2020. Ze krijgen vanaf dan vier jaar de tijd (tot 1 januari 2024) om de statuten aan te passen conform de nieuwe wet. Wij hebben onze infopagina’s alvast aangepast!

Het begrip ‘onderneming’ krijgt voortaan een veel bredere invulling, waardoor zelfstandigen, vrije beroepers, vennootschappen, verenigingen en stichtingen er allemaal onder vallen. De feitelijke vereniging blijft een uitzondering.

Nieuwe regels voor vennootschappen

De belangrijkste wijzigingen voor vennootschappen worden mooi samengevat in deze deze brochure van de FOD Justitie. De bedoeling was om de vennootschapsvormen te vereenvoudigen en te flexibiliseren. Er zijn nu vier basisvormen waaruit je kan kiezen: de maatschap, de coöperatieve vennootschap (CV), de besloten vennootschap (BV) en de naamloze vennootschap (NV). De omvorming van de ene ondernemingsvorm naar de andere wordt bovendien eenvoudiger.

De besloten vennootschap (BV) is duidelijk het koninginnenstuk van de nieuwe wet en wordt dé go-to vennootschap. Het is bijvoorbeeld niet meer nodig om een startkapitaal te voorzien, maar het vermogen moet wel voldoende/toereikend zijn om de vennootschap degelijk uit te bouwen. Om dit principe te verzekeren ben je verplicht om een financieel plan op te maken. Het startbudget kan bestaan uit een eigen inbreng en/of een lening. Die eigen inbreng kan ook toekomstige (artistieke) prestaties of goederen omvatten.

Nieuwe regels voor vzw’s

Ook voor vzw’s verandert het één en ander. Deze brochure van Scwitch geeft een zeer goed overzicht. De belangrijkste nieuwigheid is dat vzw’s onbeperkt commerciële activiteiten mogen uitoefenen. Als deze activiteiten de bovenhand nemen kan het zijn dat de fiscus de vzw aan de vennootschapsbelasting onderwerpt. Het grote verschil met de vennootschap is dat een vzw nooit, ook niet onrechtstreeks, winst mag uitkeren. Winst maken mag nog steeds, op voorwaarde dat dat geld opnieuw wordt geïnvesteerd in het belangeloos doel dat die vereniging nastreeft.

Ook opmerkelijk is dat het minimum aantal oprichters voor een vzw wordt teruggebracht van drie naar twee personen. Daarnaast is het ook niet langer verplicht dat de algemene vergadering meer leden heeft dan het Bestuur, al blijft het voor een gezonde werking toch aangeraden.

Ons popadviesteam staat voor je klaar om jouw vragen over deze nieuwe wet te beantwoorden. Mail popadvies@poppunt.be of bel 02 504 99 00. Voor advies en informatie over ondernemen in de cultuursector (o.a. je financieel plan of ondernemingsplan) kan je ook altijd te rade gaan bij de collega’s van Cultuurloket.