Nieuwe procedure voorafbetalingen

Even opletten geblazen voor zelfstandigen en vennootschappen want het rekeningnummer voor de voorafbetalingen is veranderd. Zelfstandigen en vennootschappen moeten hun belastingen vooruit betalen of ze krijgen geen belastingvermindering. De eerstvolgende voorafbetaling dient te gebeuren voor 10 april. Voor het tweede, derde en vierde kwartaal zijn de uiterste betaaldata 10 juli, 10 oktober en 20 december. Voortaan moet worden overgeschreven naar BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33, bus 42, 1030 Schaarbeek.

Daarnaast is ook de gestructureerde mededeling voor voorafbetalingen bij zelfstandigen gewijzigd. In plaats van het nationaal nummer moet men de mededeling gebruiken zal worden verstuurd bij betaaluitnodigingen van de Dienst Voorafbetalingen. Vennootschappen gebruiken nog steeds hun ondernemingsnummer.

Tenslotte zullen belastingplichtigen vanaf 10 maart vanaf midden maart 2019 ook de geactualiseerde toestand van de door hen gedane voorafbetalingen kunnen nagaan via My Minfin.