Nieuwe kilometervergoeding vanaf 1 juli

Elk jaar op 1 juli wordt de kilometervergoeding voor werkgerelateerde verplaatsingen met de auto aangepast. Het gaat om een maximumbedrag per kilometer dat je opdrachtgever je mag uitbetalen; meer mag dus niet, maar minder wel.

Het nieuwe maximumbedrag is vanaf 1 juli 2017 vastgelegd op € 0,3460 per kilometer. Dat bedrag is geldig tot en met 30 juni 2018.

Meer over werken met een kostenvergoeding (incl. kilometervergoeding) lees je hier.