geluidsnormen-brussel-web

Nieuwe geluidsnormen Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op 21 februari treden de nieuwe normen voor het verspreiden van versterkt geluid in Brussel in werking. De vorige geluidsnormen dateerden van 1977. Na veertig jaar werd het hoog tijd geacht voor een update. De Brusselse regels treden in werking op 21 februari 2108. Die geluidsnormen van Vlaanderen werden reeds in 2013 bijgeschaafd.

Iedereen die ‘versterkt geluid’ verspreidt, zal zich moeten houden aan de vernieuwde regeling. Ze geldt voor alle activiteiten of evenementen die voor het publiek toegankelijk zijn. Het kan zowel gaan om muziek die afgespeeld wordt binnen een etablissement als buiten in de open lucht. Een buurtfeest op straat of op een privéterrein zijn beide voorbeelden van publiek toegankelijke plaatsen, net zoals een café of winkel. Vallen dan weer buiten de regeling: woningen, bijgebouwen (repetitiekoten), private tuinen en werkomgevingen die afgesloten zijn voor het publiek.

Er worden drie soorten maatregelen vastgesteld in de wetgeving omtrent versterkt geluid. Ten eerste zijn er informatieve maatregelen die bedoeld zijn om het publiek in te lichten dat het zich potentieel in een lawaaierige geluidsomgeving bevindt en het risico loopt op een tijdelijke of blijvende aantasting van het gehoor. Daarnaast zijn er ook maatregelen die het publiek beschermen, zoals het verplicht beschikbaar stellen van oordopjes of een zone waar het gehoor tot rust kan komen. Ten slotte zijn er nog maatregelen die moeten verzekeren dat de wetgeving wordt nageleefd. Zo moeten etablissementen en organisatoren de verspreide geluidsniveaus registeren en een referentiepersoon aanstellen (die overigens een opleiding versterkt geluid moet volgen en een professionele gehoortest moet afleggen).

De Brusselse wetgeving bepaalt drie, in decibel uitgedrukte, drempels en legt voorwaarden op voor elke categorie. Als je in een publiek toegankelijk etablissement of open ruimte versterkt geluid verspreidt, moet je een van de drie categorieën kiezen, afhankelijk van het geluidsniveau dat je wil genereren. Daarna moet je de voorwaarden van die categorie naleven. Als je niet weet welke categorie geschikt is voor jouw etablissement of evenement, kan je enkele tests uitvoeren met een geluidsmeter tijdens representatieve momenten. Als je echt zeker wil zijn, kan je ook een beroep doen op een geluidsexpert om de geluidsintensiteit te komen opmeten. Hij of zij zal je dan helpen bij je keuze naargelang jouw wensen, activiteiten en investeringen waartoe je bereid bent zodat de wetgeving correct wordt nageleefd. Er zijn daarnaast ook enkele bijzondere gevallen waar je rekening mee moet houden.

Kort samengevat komen de categorieën, gekoppeld aan geluidsdrempels, op het volgende neer:

  • Categorie 1 – geluidsniveau van maximaal 85 dB(A): geen bijzondere voorwaarden
  • Categorie 2 – geluidsniveau van maximaal 95 dB(A) en 110 dB(C): informatieve voorwaarden
  • Categorie 3 – geluidsniveau van maximaal 100 dB(A) en 115 dB(C): bijzondere voorwaarden ivm informatie en bescherming van het publiek en voor controle

Alle informatie, een hele hoop bijkomende details én alle verplichtingen waaraan je moet voldoen, vind je terug in deze brochure.