Nieuw vak Popmuziek aan KU Leuven

Vanaf volgend academiejaar kunnen studenten aan de KU Leuven een nieuw keuzevak Popmuziek volgen aan de faculteit Letteren. De cursus biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het popgenre, gaande van zijn prille begin tot vandaag. Studenten krijgen les van componist en musicoloog Jeroen D’hoe over diverse stromingen en stijlen binnen de pop en onderzoeken het oeuvre van een aantal essentiële artiesten zoals The Beatles, Björk, David Bowie, Joni Mitchell, Paul Simon en Amy Winehouse.

Het basisgedeelte van het vak is zo opgevat dat studenten de belangrijke ontwikkelingen binnen de popmuziek en populaire cultuur leren construeren, chronologisch ordenen, verklaren en contextualiseren. Daarbij wordt aandacht besteed aan de ruimere context van de pop: blues, jazz, American songbook, rock, pop, singer-songwriters, hip-hop, dance, politieke ontwikkelingen, technologische innovaties, genderaspecten, hybriditeit, enz. Daarnaast leren studenten de centrale popartiesten identificeren en de eigenheid en kenmerken van hun oeuvre bespreken.

Het keuzevak wordt gekaderd in de opleiding Musicologie van de faculteit Letteren, maar is breed toegankelijk voor de meeste studenten van KU Leuven. Op 15 juli verschijnt de officiële informatie over het vak in de KU Leuven-programmagids.

Beatles naast Beethoven, Björk naast Bach
, De Standaard.
‘In Gent wordt popmuziek ook geanalyseerd en in Hasselt wordt ingegaan op klank en productie, maar in beide gevallen is dat voor een publiek van aspirant-muzikanten. Er bestond nog geen academische opleiding waarin popmuziek als vak aan bod komt.’

Meer info over de Bachelor Musicologie.