Nieuw tarief kilometervergoeding

Vanaf 1 juli 2015 geldt een nieuw wettelijk maximumtarief voor de kilometervergoeding. Van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 mag je maximum € 0,3412 ontvangen per kilometer. Elk jaar wordt het maximumbedrag voor de kilometervergoeding geïndexeerd. De voorbije jaren steeg dat bedrag lichtjes, dit keer gaat het om een kleine daling.

Treed je (heel) weinig op en/of voor een (heel) lage vergoeding, dan kan je gebruik maken van bepaalde kostenvergoedingen, waar de kilometervergoeding één van is. Let daar wel mee op, want een kostenvergoeding is absoluut geen loon. Je betaalt er geen belastingen of sociale zekerheidsbijdrage op, maar je bouwt dus ook geen enkele sociale bescherming (zoals bv. recht op werkloosheidsuitkering, pensioen …) mee op.

En dan nog dit: een kilometervergoeding mag je niet combineren met de KVR. Combinatie met een vrijwilligersvergoeding is wel mogelijk voor max. 2000 kilometer per jaar.