Nieuw maximum kilometervergoeding

Elk jaar wordt het wettelijk maximum voor de kilometervergoeding aangepast. Als je met jouw auto rijdt voor een opdrachtgever, mag die jou daarvoor een maximum vergoeding per kilometer betalen. Minder mag ook, meer mag dus niet.

Het nieuwe maximum per kilometer is vastgelegd op € 0,3573. Dit bedrag is geldig tot en met 30 juni 2019.

Meer info over allerlei vormen van kostenvergoedingen vind je hier.