Telex-NieuwjaarWijzigingen

Nieuw jaar, nieuwe regels voor artiesten en organisatoren

De feestdagen staan voor de deur en ook Poppunt sluit even de deuren in de kerstperiode. Met de jaarwisseling gaan er klassiek ook een aantal belangrijke wijzigingen gepaard. En die geven we nog graag even mee. Wat verandert er vanaf 1 januari 2020? 

Werk je geregeld met de KVR, maar heb je nog steeds geen kunstenaarskaart ontvangen? Tot nu toe kon je dan gebruik maken van de ‘verklaring op eer’ om toch nog legaal te worden uitbetaald. Dit op voorwaarde dat je kon aantonen dat de kaart werd aangevraagd. Na 1 januari is dit niet meer toegelaten. Het bezit van de kunstenaarskaart is vanaf 2020 een absolute voorwaarde om uitbetaald te worden. Aan al wie nog geen kaart ontvangen heeft, raadt de Commissie Kunstenaars aan om de aanvraag zo snel mogelijk te doen via het online platform artist@work.

Ook voor vzw’s en vennootschappen brengt 2020 wat veranderingen met zich mee. Zo treden er een aantal ‘dwingende’ bepalingen van het nieuwe wetboek voor verenigingen en vennootschappen (WVV) in werking. Concreet betekent dit dat er een aantal nieuwe regels sowieso zullen gelden, ook als de statuten het anders bepalen (volgens de oude wetgeving). Als je de statuten wijzigt in 2020, bijvoorbeeld om het bestuur te wijzigen, ben je ook verplicht om ze ineens conform te maken met de nieuwe wet. Een volledig overzicht van de wijzigingen en nodige aanpassingen voor jouw statuten kan je terugvinden in dit handige overzicht van Cultuurloket.

De wijziging van de wetgeving heeft ook belangrijke gevolgen voor de verplichte vermeldingen op alle ‘stukken’ die de onderneming opmaakt. Alle akten, facturen, aankondigingen, orders, brieven, e-mails, website, visitekaartjes, overeenkomsten en interne documenten moeten voortaan volgende zaken bevatten: 

  • de naam, de rechtsvorm, het zeteladres en het ondernemingsnummer (al dan niet btw-actief);
  • rechtspersonenregister of de afkorting RPR gevolgd door de bevoegde rechtbank voor het gebied van de zetel;
  • e-mailadres en website (indien van toepassing);
  • als de rechtspersoon in vereffening is, moet dat ook nog vermeld worden.

We hebben eerder herinneringen uitgestuurd aan vzw’s en vennootschappen om ‘uiteindelijke begunstigden’ te registreren in het UBO-register. Normaal moest dit al eind september gebeurd zijn, maar er werd nog een gedoogbeleid van 3 maanden voor UBO-overtreders ingesteld. Ondernemingen die op 1 januari 2020 gegevens achterhouden, foutief of onvolledig invullen zullen daar wel de gevolgen van moeten dragen. De bestuurders zijn dan aansprakelijk en kunnen een geldboete van 250 tot 25.000 euro oplopen. Nog een laatste kans om dit in orde te brengen dus!

In de loop van 2020 wordt het ook mogelijk om elektronisch een btw-nummer aan te vragen (lees meer over btw), btw-activiteiten te wijzigen of stop te zetten. Het platform moest normaal beschikbaar zijn vanaf 1 januari, maar de lancering werd uitgesteld.

Tenslotte is er nog de lancering van Unisono, een platform dat werd opgericht in samenwerking tussen Sabam, PlayRight en SIMIM. Hierdoor wordt via het Unisono-platform voor muziekgebruikers mogelijk voor muziekgebruikers om snel en eenvoudig zowel Sabam als de billijke vergoeding te regelen via één licentieaanvraag. Door de betaling van één factuur worden zowel auteurs, muzikanten als producenten vlot betaald. Je zal er ook tarieven kunnen simuleren en je dossiers in realtime kunnen opvolgen.

De geïndexeerde bedragen voor belastingen, sociale bijdragen, kostenvergoedingen (KVR en vrijwilligersvergoeding) en dj-licentie heb je ook nog te goed van ons; die komen eraan begin januari.

Prettige feesten!
Team popadvies