Telex-Bezorgd-FB1

Vlaamse besparingen hebben ook gevolgen voor muzikanten

Er is deze week heel wat te doen rond de besparingen op cultuur. Kunstenaars uit verschillende disciplines laten van zich horen. Ook Poppunt is bezorgd. Want de aangekondigde besparingen hebben impact op jonge en beginnende muzikanten. Vaak staan jullie wat verder van de politiek, maar omdat er heel wat vragen binnen gekomen zijn willen we toch even schetsen waar het om gaat.

Minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) heeft in zijn beleidsnota uiteen gezet hoe hij het cultuurbeleid in Vlaanderen de komende jaren (2019-2024) wil organiseren. Daar is natuurlijk ook een begroting aan verbonden, die op donderdag 14 november werd voorgesteld in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. Zoals al een paar dagen geweten was, wil Minister Jambon de komende jaren fors besparen op de middelen die de Vlaamse overheid wil investeren in Cultuur. Ook voor jullie, muzikanten, dj’s en producers betekent dat een serieuze besparing.

Structureel gesubsidieerde organisaties binnen de muzieksector moeten vanaf 2020 6% van hun jaarlijkse werkingsmiddelen inleveren. Structurele of werkingssubsidies kunnen worden toegekend aan organisaties die nood hebben aan langdurige (vijfjarige) ondersteuning om hun werking verder te zetten of uit te bouwen. Het gaat hier dan om de muziekclubs als Het Depot, De Zwerver, Trix of Democrazy, maar ook om management- of boekingskantoren als Rockoco (Blackwave., STUFF. …), Aubergine (De Beren Gieren, LABtrio …), Bestov (Dans Dans, Flying Horseman …).

Nog rechtstreekser voelbaar voor artiesten en startende organisaties zijn de besparingen in de projectsubsidies. Als muzikant kan je bv. een projectsubsidie aanvragen om een plaat op te nemen (zoals bv. Black Flower, Madame Blavatsky, Hydrogen Sea of Teen Creeps in het verleden al deden) of om een (buitenlandse) tour te financieren. Startende managers kunnen een meerjarige projectsubsidie aanvragen om hun werking gedurende de eerste 3 jaar van de grond te krijgen. Organisatoren gebruiken de projectsubsidies bijvoorbeeld om een nieuw festival als bv. HORST uit de grond te stampen.

Minder speelkansen?

Organisaties die structureel ondersteund worden, gebruiken de subsidies grotendeels om hun personeel te kunnen betalen. Minder subsidies betekent niet alleen (mogelijks) minder jobs in die organisaties, maar verhoogt ook de nood om eigen inkomsten te verzamelen om de werking te kunnen verder zetten. Eigen middelen halen die organisaties bv. uit het verkopen van tickets voor concerten of door te zoeken naar sponsors. Een gevolg van die besparing zou dan ook kunnen zijn dat ze minder onbekende, opkomende artiesten gaan programmeren omdat die nu eenmaal minder tickets verkopen. En dat komt uiteraard de speelkansen van nieuw talent niet ten goede.

Minder omkadering?

Er komt ook een moment in je muzikale carrière dat je de zaken niet meer alleen kan regelen. Dan is het moment misschien aangebroken om te gaan uitkijken naar een manager, booker of muzieklabel. Zij bieden je een veilige thuishaven en kunnen taken overnemen die je zelf niet (meer) aankan. Daarnaast kan de juiste omkadering jouw muzikaal project tot een niveau hoger tillen of jouw dromen als muzikant, dj of producer mee helpen waarmaken. Het tekenen van nieuwe artiesten brengt vaak een financieel risico met zich mee, vandaar dat een beroep wordt gedaan op subsidies. Een daling in de subsidies kan dan ook met zich meebrengen dat managementkantoren of labels minder geneigd zullen zijn om te investeren in jou als opkomende muzikant.

Minder nieuwe projecten?

De lat om een projectsubsidie binnen te halen lag al bijzonder hoog (bij de laatste indienronde kreeg amper 17% van de ingediende dossiers ook effectief een subsidie toegekend), maar met een bijkomende besparing van 60% in die projectmiddelen wordt het wel heel erg moeilijk om nog bij de gelukkigen te horen. Minister Jambon wil selectiever te werk gaan en enkel nog dossiers goedkeuren die duidelijk het potentieel om een internationaal niveau te bereiken kunnen aantonen. Daar is op zich niets mis mee, maar veel startende muzikanten, bands, organisaties, concertzalen, festivals etc. hebben nu eenmaal dat potentieel (nog) niet. Deze besparing kan er dan ook toe leiden dat er minder ruimte zal zijn voor experiment, aanstormend talent en projecten die voor een korte tijd die ondersteuning nodig hebben om uit de startblokken te kunnen schieten.

De cultuursector demonstreerde op 14 november aan het Vlaams Parlement tegen deze besparingen. Een verslag daarvan lees je hier. De nieuwe beleidsnota Cultuur van Minister Jambon lees je hier, en hier kan je zelf in de cijfers duiken. Intussen vroegen heel wat partners uit de Vlaamse muzieksector (waaronder Poppunt) in een brief aan Minister Jambon om in dialoog te gaan en toekomstige oplossingen te zoeken.