Telex-KVR

KVR niet meer zonder kunstenaarskaart

Belangrijk nieuws voor artiesten die zich wel eens laten vergoeden met de Kleine Vergoedingsregel (KVR).

De Commissie Kunstenaars heeft zonet laten weten dat het vanaf 1 januari 2020 niet meer toegelaten is om gebruik te maken van de KVR zonder kunstenaarskaart. Het bezit van zo’n kunstenaarskaart is vandaag ook al verplicht om te kunnen werken met de KVR, maar het duurt in de praktijk vaak wel een tijd voor die kaart ook effectief bij de kunstenaar terechtkomt. In afwachting mocht je van de Commissie Kusntenaars al vergoed worden via KVR, zo lang je kon bewijzen dat je de kunstenaarskaart ook effectief had aangevraagd. Dat is vanaf 1 januari dus niet meer toegelaten.

Als je van plan bent om in 2020 vergoed te worden met de KVR en nog geen kunstenaarskaart aangevraagd hebt, regel je dat dus maar beter zo snel mogelijk. Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, raadt de Commissie Kunstenaars aan om alle aanvragen online te doen via artist@work.

Meer info over werken met de KVR.