De kunstenaarskaart is er!

UPDATE 8/3/2016: de Commissie Kunstenaars is begonnen met het afleveren en opsturen van de kunstenaarskaarten. Er is meteen ook een nieuwe aanvraagprocedure. Lees er alles over in dit Telex-bericht.

In 2003 werd een heel pakket maatregelen ingevoerd om de sociale bescherming van kunstenaars te vergroten. Dat pakket staat bekend als het ‘kunstenaarsstatuut'; een van die maatregelen is de Kleine Vergoedingsregeling (KVR) – een forfaitaire kostenvergoeding die je als kunstenaar kunt ontvangen voor je artistieke prestaties. Om de KVR te kunnen gebruiken moet je sinds 2003 een zgn. ‘kunstenaarskaart’ hebben, alleen bestond die kaart niet – tot nu.

Vanaf nu kan/moet je een kunstenaarskaart aanvragen om van de KVR gebruik te kunnen blijven maken. Die kaart moet aangevraagd worden bij de Commissie Kunstenaars en is geldig voor 5 jaar. Samen met de kunstenaarskaart levert de Commissie Kunstenaars ook een document waarop je nauwgezet al je artistieke prestaties (die betaald worden met de KVR) moet bijhouden.

Om de kunstenaarskaart aan te vragen, stuur je een mail naar kunstenaars@minsoc.fed.be met als onderwerp ‘aanvraag kunstenaarskaart’. In de mail vermeld je het volgende:

  • het feit dat je via deze mail een kunstenaarskaart wil aanvragen
  • je naam en voornaam
  • je volledige adres
  • je rijksregisternummer
  • een korte beschrijving van de artistieke activiteiten die je doet en die je dus wil laten uitbetalen met de KVR

Het is nog niet 100% duidelijk wanneer de Commissie Kunstenaars je de kaart precies zal kunnen afleveren. In principe is dit vanaf januari, maar alles hangt nog een beetje af van hoe snel de administratieve molen draait. Maar in elk geval: vraag de kaart nu al aan, dan weet je zeker dat je in orde bent.

Als je aan een opdrachtgever vraagt om je te vergoeden via de KVR, dan kan die opdrachtgever dus vragen of je een kunstenaarskaart hebt. Heb je geen kaart, dan kan je in principe niet vergoed worden via de KVR. Hou daar dus rekening mee! Er is ook nog altijd grote onduidelijkheid over het gebruik van de KVR door dj’s. De vraag is nog maar of dj’s een kunstenaarskaart zullen kunnen krijgen, omdat zij volgens de Commissie Kunstenaars geen artistieke prestaties leveren. We houden dat in elk geval mee in de gaten…