Kilometervergoeding geïndexeerd

Elk jaar wordt het wettelijk maximum voor de kilometervergoeding aangepast. Als je met de auto rijdt voor een opdrachtgever, mag die jou daarvoor een vaste vergoeding per kilometer betalen. Het nieuwe maximum per kilometer is vastgelegd op € 0,3653. Dit bedrag is geldig tot en met 30 juni 2020. Minder mag ook, meer mag dus niet.

Ontvang je voor die dag van dezelfde opdrachtgever ook een KVR, dan mag je geen kilometervergoeding ontvangen, tenzij het voor een duidelijk te onderscheiden prestatie is. De KVR wordt namelijk geacht alle kosten voor een artistieke prestatie te dekken. Werk je als zelfstandige of vrijwilliger, dan mag je wel nog een kilometervergoeding krijgen.

Meer info over allerlei vormen van kostenvergoedingen vind je hier.