Interclubs Tour (Part II)

Clubcircuit en Club Plasma gaan in het kader van BE for Music opnieuw voor een artistieke uitwisseling over de taalgrens heen. De clubs die beide organisaties vertegenwoordigen maken werk van de tweede editie van hun Interclubs-tour waarbij enkele van de favoriete bands uit het Noorden in het Zuidelijke netwerk worden geprogrammeerd en omgekeerd. 

De Waalse clubs kozen alvast drie bands die aan bod zullen komen:

Met BE for Music willen Poppunt, Court-Circuit, Club Plasma en Clubcircuit werken aan een meer eengemaakt Belgisch muzieklandschap, enerzijds door speelkansen te creëren over de taalgrens heen en anderzijds door kennis en expertise uit te wisselen.