EuropeesParlement

Historische dag in Europa: voorstel Copyright Directive goedgekeurd

Gisteren werd een vernieuwde Copyright Directive in Europa integraal en met grote meerderheid goedgekeurd door het Europese Parlement. Die hervorming is nodig voor de muziekindustrie om mee te kunnen in het digitale tijdperk. Internetreuzen zoals Google en Facebook zullen voortaan artiesten en auteurs beter moeten vergoeden voor hun creaties.

Onze cultuur- en kunstenscene heeft wereldwijd een sterke reputatie, maar werd al te lang verzwakt door een zogenaamde ‘value gap’: het model van Google, YouTube en Facebook biedt creatieve inhoud aan, boekt daar grote winsten mee, maar betaalt er niet voor. Met de nieuwe wetgeving zullen grote platforms (kleine spelers zouden buiten de nieuwe regeling vallen) verplicht worden om een eerlijke vergoeding te onderhandelen en licentieovereenkomsten te sluiten met Europese cultuurmakers en hun vertegenwoordigers. Met andere woorden: een eerlijke vergoeding wordt nu onderhandelbaar.

Zo bepaalt Artikel 13 van de nieuwe Europese richtlijn dat platformen direct aansprakelijk zijn voor eventuele auteursrechtschendingen die door hun gebruikers worden gemaakt – bijvoorbeeld het uploaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Google, Facebook & co zouden verplicht worden om dus op een of andere manier alle content van sites vooraf te filteren, en zullen op voorhand licenties moeten afsluiten met de rechthebbenden (platenfirma’s, publishers, individuele artiesten etc.) vooraleer hun content op het platform komt.

De stemming in het parlement is weliswaar nog maar het begin: de richtlijn moet nu verder onderhandeld worden binnen de Europese Commissie en de Raad van Ministers, en omgezet worden in nationale wetgeving voor elke lidstaat. De nieuwe regels kunnen dus nog even op zich laten wachten. Maar laat dat de pret niet bederven. Dankzij deze parlementaire goedkeuring wijst het morele kompas van Europa weer in de juiste richting. Met dank aan de vele auteurs-componisten, uitvoerende muzikanten, schrijvers, acteurs, journalisten, beheersvennootschappen, producenten, publishers en belangenorganisaties zoals GALM die hard knokten voor dit resultaat. Hun inspanningen worden nu beloond.