Gezocht: muzikanten voor enquête thesisonderzoek

Popmuzikanten allerhande, herenigt u!

In het kader van een masterproef in de musicologie (UGent),  wordt onderzoek gevoerd naar het muziek streaming gedrag bij muzikanten.

Om een relevant resultaat te verkrijgen heeft men hiervoor veeeeel enquêtes nodig, ingevuld door muzikanten. Het invullen van de enquête duurt zo’n tiental minuten. Het is belangrijk dat je elke vraag die van toepassing is voor jou beantwoordt.

NAAR DE ENQUÊTE