De Centrale zkt Artistiek Participatief Medewerker Muziekeducatie

Voor de voorbereiding en de realisatie van haar muziekeducatief aanbod gaat Intercultureel Centrum De Centrale over tot de aanwerving van een artistiek participatief medewerker.

Inhoud functie

Je ontwikkelt het muziekeducatief concept van De Centrale en stuurt dit aan. Het concept bevat minstens volgende onderdelen:

 • reguliere cursussen muziek;
 • workshops en masterclasses (o.a. relatie tot de muziekprogrammatie);
 • aanbod in het kader van Brede School;
 • aanbod in relatie tot artistieke broedplaatsen voor jongeren in de volkswijken van de stad.

Je staat in voor de realisatie van het muziekeducatief concept. Dit houdt onder meer het volgende in:

 • je stelt het programma van de reguliere muziekcursussen samen; 
 • je coacht de lesgevers muziek; u stimuleert de lesgevers muziek tot samenwerking in functie van het samenspel, kleinschalige producties en publieke presentatiemomenten;
 • in samenwerking met het secretariaat volg je het beheer op van inschrijvingen en betalingen; 
 • je ontwikkelt een cursist opvolgsysteem;
 • je ontwikkelt een programma van laagdrempelige workshops;
 • je ontwikkelt een programma van masterclasses;
 • je overlegt met de muziekprogrammatoren over de organisatie van workshops en masterclasses die gelinkt zijn aan de muziekprogrammatie;
 • je staat samen met de programmatoren in voor de organisatie van de workshops en de masterclasses;
 • je plant in overleg met het Onderwijscentrum Gent een muziekeducatief aanbod voor Brede School;
 • je plant in overleg met het jeugdwerk van Gent een muziekeducatief aanbod voor het plaatselijk open jongerenwerk;
 • je onderhoudt contacten met het deeltijds kunstonderwijs muziek en met de muzische basisscholen van Gent, SKO, Hoger kunstonderwijs;
 • je werkt mee aan subsidiedossiers voor de uitbreiding van het muziekeducatief aanbod.

Je staat mee in voor de communicatie van het muziekeducatief aanbod van De Centrale; je  zoekt de juiste kanalen ( sociale media, pers, affiches, flyers ) en maakt promotie voor de cursussen bij een breed publiek rekening houdend met de aanwezigheid van de etnische culturele diversiteit in de Gent en Vlaanderen; je zorgt ervoor dat de samenstelling van de Gentse bevolking weerspiegeld wordt in de cursussen.

Functieprofiel

Niveau: B (bachelor) of gelijkwaardig door ervaring (functieverloning)

Kennis (van): 

 • het formeel muziekeducatief aanbod in Gent en Vlaanderen (DKO’s muziek en Hoger onderwijs) en het niet formeel aanbod (waaronder dat van De Centrale);
 • etnisch culturele diversiteit in Gent, Vlaanderen;
 • culturele sector in Gent, Vlaanderen;
 • cultuurcommunicatie;
 • Nederlands;
 • meertaligheid strekt tot aanbeveling.

Ervaring:

 • werken in interculturele contexten;
 • opbouwen van netwerken;
 • planningscycli voor projecten op het culturele veld.

Vaardigheden:

 • organiseren;
 • communiceren;
 • projecten schrijven;
 • schriftelijk rapporteren;
 • mondeling rapporteren.

Attitudes:

 • open staan voor anderen;
 • dynamisch zijn;
 • initiatieven durven nemen;
 • creatief zijn;
 • aanpassingsbereid zijn;
 • klantvriendelijk zijn;
 • assertief zijn;
 • stressbestendig zijn;
 • bereid zijn tot verdere bijscholing.

Andere vereisten:

 • bereid zijn om te werken in een flexibele dienstregeling (avond- en weekendwerk);
 • bereid zijn om occasioneel taken op te nemen die niet gevat worden door deze functiebeschrijving;

Aanbod

Contract:
13,3 uren per week – contract van onbepaalde duur– niveau B openbaar bestuur.

Solliciteren:
CV en motivatiebrief via mail te bezorgen aan luc.baeckeland@stad.gent
Solliciteren kan tot donderdag 12 december.