Belastingaangifte inkomsten 2017

De zomer komt eraan, de festivals staan voor de deur en er is nog een heel belangrijke deadline die je niet mag vergeten. Eind juni is het namelijk tijd om je belastingaangifte in te dienen. Doe je de oldschool papieren aangifte, dan moet die ten laatste op 29 juni 2018 worden ingediend. Wanneer je werkt met Tax-on-web, heb je nog tijd tot 12 juli 2018.

Normaal gezien heb je intussen een brief of mail ontvangen van de belastingdienst met de vraag om je belastingaangifte te doen. Is dit niet het geval, dan wil dit niet zeggen dat je geen aangifte meer moet doen. Contacteer dan snel de lokale belastingdienst want het blijft jouw verantwoordelijkheid om in orde te zijn met de aangifte.

Wanneer je voor artistieke prestaties in 2017 enkel kostenvergoedingen ontving, moet je die inkomsten niet aangeven. De KVR, vrijwilligersvergoedingen en onkostenvergoedingen (forfaitair of reëel) zijn namelijk vrijgesteld van belastingen.

Ontvang je een loon als werknemer van een uitzendkantoor, een SBK of een ‘gewone’ werkgever, dan betaal je uiteraard wel belastingen. Je krijgt van degene die je uitbetaalt een fiscale fiche 281.10., waarop je de bedragen en bijhorende codes terugvindt. Deze moet je invullen in Deel 1, Vak IV van de aangifte.

Net als zelfstandigen kunnen ook werknemers een kostenaftrek doen. Vul je geen kosten in op de belastingaangifte, dan zal de fiscus automatisch een forfaitaire kostenaftrek doen tot maximaal 4.320 euro voor werknemers of 4.020 euro voor zelfstandigen. Denk je dat je meer kosten maakte voor de uitoefening van je beroep en kan je deze kosten ook effectief bewijzen? Dan kan het interessant zijn om de werkelijke kosten in te vullen. Zelfstandigen kiezen hier meestal voor omdat zij per definitie meer beroepskosten hebben dan werknemers.

De inkomsten die een zelfstandige verwerft uit artistieke prestaties worden belast als baten en dienen ingevuld te worden in Deel 2, Vak XIX van de belastingaangifte. De codes verschillen naargelang het om een zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep gaat. Een zelfstandige artiest kan soms ook aanzien worden als handelaar wanneer hij overgaat tot de verkoop van goederen zoals cd’s of merchandise en belast worden op zijn winst. Winsten zijn belastbaar van zodra de kunstenaar de inkomsten kan opeisen (openstaande factuur), terwijl baten enkel belastbaar zijn wanneer het bedrag effectief ontvangen werd (betaalde factuur).

De vergoedingen die je ontvangt uit auteursrechten en naburige rechten of royalty’s, worden apart belast als roerende inkomsten. Bij uitbetaling wordt 15% afgehouden door de betaler en doorgestort naar de fiscus, maar je moet het verkregen bedrag toch nog eens invullen in de aangifte bij Deel 1, Vak VII. Deze inkomsten zullen niet nog eens belast worden, maar worden wel in rekening genomen voor de aanvullende gemeentebelasting. Wanneer de inkomsten uit auteursrechten 58.720 euro overstijgen, wordt het deel daarboven belast als beroepsinkomen (zie hierboven). Ook voor roerende inkomsten is het mogelijk om forfaitaire of werkelijke kosten af te trekken. Hoe dat in zijn werk gaat lees je hier.

Heb je ook andere inkomsten dan uit artistieke prestaties of buitenlandse inkomsten? Dan kan je met al jouw vragen terecht bij het contactcenter van de FOD Financiën (025 72 57 57).

Onze collega’s van het Cultuurloket stelden een uiterst nuttige brochure samen die alle nodige informatie bevat om een correcte aangifte te doen.