vzw-fb

Belangrijke deadlines vzw’s

Voor de zomer volop toeslaat, willen we je graag nog herinneren aan een paar belangrijke deadlines. Vooral als je een vzw runt, moet je nu even opletten. Als het boekjaar van jouw vzw gelijk loopt met het kalenderjaar en dus afsluit op 31 december, ben je als vzw namelijk verplicht om ten laatste op 30 juni de jaarlijkse algemene vergadering te houden.

Heb je de algemene vergadering al eerder dit jaar gehouden? Des te beter! Zo niet, houd er dan rekening mee dat de termijn tussen de uitnodiging en de vergadering minstens 8 dagen bedraagt. In de uitnodiging moeten ook alle agendapunten worden meegedeeld.

Wat moet er zeker op de agenda van deze algemene vergadering staan?

  • goedkeuring van de jaarrekening van vorig boekjaar (2017)
  • kwijting van bestuurders over vorig boekjaar
  • goedkeuring van de begroting van het lopend boekjaar (2018)

De jaarrekening die goedgekeurd wordt op de algemene vergadering moet nadien ook zo snel mogelijk worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. Voor een kleine vzw zal dit begin juli gebeurd moeten zijn. Grote vzw’s krijgen tot 30 dagen na de goedkeuring om de jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank van België. Je mag het alleszins niet vergeten, want hier staan zware sancties op. Waar de vzw vroeger tot drie jaar respijt kon krijgen, is de gerechtelijke ontbinding nu al mogelijk na één boekjaar… Een gewaarschuwd vzw is er twee waard, denken we dan.

Ben je als vzw onderworpen aan de rechtspersonenbelasting? Dan moet je ook deze aangifte in orde brengen voor eind juni. Dit kan enkel via BIZTAX.

Veel meer over hoe je je vzw runt volgens de regels van de kunst, lees je hier.