people-Pixabay

Belangrijke deadlines vzw’s!

Naar jaarlijkse gewoonte willen wij vzw’s in de muzieksector eraan herinneren dat ze een paar zaken in orden moeten brengen voor de start van de zomervakantie. Als het boekjaar van jouw vzw gelijk loopt met het kalenderjaar en dus afsluit op 31 december, ben je als vzw namelijk verplicht om ten laatste op 30 juni de jaarlijkse algemene vergadering te houden. Uitnodigingen voor die vergadering moeten ten laatste 8 dagen voordien worden verzonden. Je vermeldt in die uitnodiging ook de 3 belangrijkste agendapunten:

  1. goedkeuren jaarrekening vorig boekjaar (2018)
  2. kwijting van de bestuurders over vorig boekjaar
  3. goedkeuring begroting lopend boekjaar (2019)

De jaarrekening die goedgekeurd wordt op de algemene vergadering moet nadien ook zo snel mogelijk worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. Voor een kleine vzw zal dit begin juli gebeurd moeten zijn. Grote vzw’s krijgen tot 30 dagen na de goedkeuring om de jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank van België. Je mag het alleszins niet vergeten, want hier staan zware sancties op. Zo is gerechtelijke ontbinding al mogelijk na één boekjaar… Een gewaarschuwd vzw is er twee waard!

Ben je als vzw onderworpen aan de rechtspersonenbelasting? Dan moet je ook deze aangifte in orde brengen ten laatste op 26 september. Dit kan enkel elektronisch via BIZTAX.

Lees hier alles over hoe je je vzw runt volgens de regels van de kunst.