Algemene Vergaderingen SABAM & PlayRight

Ben je aangesloten bij Sabam (als auteur/componist) of PlayRight (als uitvoerend muzikant)? Dan krijg je binnenkort opnieuw de kans om je te laten horen tijdens de Algemene Vergadering. Zowel Sabam als PlayRight zijn coöperatieve vennootschappen, wat betekent dat het de leden (vennoten) zelf zijn die de vennootschap collectief besturen. De auteurs, componisten en uitvoerende kunstenaars vormen samen de Algemene Vergadering. Die komt één keer per jaar samen en kan bijvoorbeeld bestuurders benoemen en afzetten, maar ook de algemene werking van de beheersvennootschappen sturen.

In principe zijn alle leden uitgenodigd op zo’n Algemene Vergadering, maar bij de beheersvennootschappen krijg je pas stemrecht als je een volledig ‘maatschappelijk aandeel’ hebt. Dit aandeel kost bij Sabam €124 en zorgt ervoor dat je volwaardig vennoot wordt. Wil je enkel van de services van Sabam gebruik maken, zonder stemrecht, dan betaal je een kwart van het maatschappelijk aandeel (€31). Meer info over lidmaatschap en werking van Sabam vind je hier.

Bij PlayRight is de situatie anders: daar word je volledig gratis lid, enkel als je stemrecht wil op de Algemene Vergadering koop je een maatschappelijk aandeel van €49,57. Meer info over de aansluiting bij en werking van PlayRight vind je hier.

Je kan eenvoudigweg online checken of je al dan niet vennoot bent bij deze beheersvennootschappen. Als je nog geen vennoot bent en toch een zeg wil hebben op de Algemene Vergadering, kan je er nog steeds voor kiezen om het maatschappelijk aandeel aan te schaffen voor een bepaalde deadline. Bij Sabam raadpleeg je jouw ‘My Profile’ via de e-Services. Ben je lid maar geen vennoot, dan kan je er nog steeds voor kiezen om het resterende bedrag (€93) te storten voor 29 maart 2018. Bij PlayRight kan je jouw dossier raadplegen via de PlayRight Portal en moet het aandeel volstort zijn voor 18 maart 2018.

Algemene Vergadering Sabam: maandag 28 mei 2018 om 14u
Locatie: Thon Hotel EU, Wetstraat 75, 1040 Brussel

Algemene Vergadering PlayRight: maandag 18 juni 2018 om 14u
Locatie: Beursschouwburg, Auguste Ortsstraat 20-28, 1000 Brussel