Algemene vergadering bij Sabam en Playright

Voor de leden/vennoten van de beheersvennootschappen luidt de lente steevast de algemene vergaderingen in. Wie een volledig aandeel heeft gekocht en dus stemrecht heeft op de algemene vergadering, kan zich aanmelden om deel te nemen aan de vergadering. Zo bepaal je mee het beleid van de beheersvennootschappen en kan je mee de bestuurders kiezen.

De Gewone Algemene Vergadering van SABAM vindt plaats op maandag 18 mei 2015 om 14 u in het Conference Center van het Thon Hotel EU (Wetstraat 75 – 1040 Brussel). Om te mogen deelnemen moet je je aandeel ten laatste op 19 maart 2015 volstort hebben. Hier vind je alle documenten terug. Je moet je ten laatste op 8 mei aanmelden mocht dat nog niet gebeurd zijn.

Op zijn beurt roept PlayRight, de beheersmaatschappij voor het beheer van de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars, op maandag 15 juni zijn Algemene Vergadering bijeen. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Beursschouwburg te Brussel, August Ortsstraat om 14u.  Tijdens deze Algemene Vergadering kunnen alleen de vennoten meestemmen die het maatschappelijk aandeel van PlayRight volstort hebben op 15 maart 2015.

Heb je als vennoot geen uitnodiging ontvangen, neem dan zeker contact op met je accountmanager of via members@playright.be. Dan krijg je de nodige documenten om je aanwezigheid te bevestigen.