Aangifte rechtspersonenbelasting verplicht elektronisch!

Elke vzw moet jaarlijks een aangifte indienen in de rechtspersonenbelasting. Vzw’s betalen geen belastingen op hun normale inkomsten of winsten, maar enkel op inkomsten uit onroerende goederen (bv. huurinkomsten) en bepaalde vormen van roerende inkomsten (beleggingen en dergelijke). Meer over de rechtspersonenbelasting vind je hier.

Vroeger kregen vzw’s jaarlijks een belastingbrief in de bus, die ze al dan niet moesten invullen (afhankelijk van het feit of ze effectief belastbare inkomsten hadden). Dat is nu veranderd. Vzw’s zijn nu verplicht om hun aangifte in de rechtspersonenbelasting elektronisch in te dienen. De aangifte voor aanslagjaar 2015 (dus inkomsten in 2014) moet voor 30/09/2015 ingediend worden via biztax.be.

Op biztax.be meld je je aan met je elektronische identiteitskaart. In de linkerkolom klik je op ‘mijn aangiften’, je zoekt naar jouw vzw (door het ondernemingsnummer in te tikken) en kiest voor het aanslagjaar (dit jaar is dat dus aanslagjaar 2015). Let op: bij het vak aangifte staat standaard ‘VenB’ geselecteerd, maar je moet dit veranderen in ‘RPB’ (rechtspersonenbelasting)! Je zal in de aangifte 3 tabbladen zien staan: ‘ID’ (waar je alle gegevens over jouw vzw invult), ‘276.5.A’ (waarop je alle inkomsten vermeldt waarop je belastingen moet betalen, zie hierboven) en ‘276.5.B’ (waar je o.a. de staat van ontvangsten en uitgaven toevoegt en je jaarrekening). Als alles ingevuld is, kan je elektronisch ondertekenen.

Let er dus op dat je als vzw tijdig je aangifte elektronisch indient, en niet achterovergeleund in de zetel zit te wachten tot die belastingbrief in de bus valt…