Precariteit in de muziekindustrie

Onderwijsinstelling: KU LeuvenStudierichting: Master Culturele StudiesPromotor: Prof. Anneleen MasscheleinStudent: Wim Boddin Het onderwerp van deze thesis is een onderzoek naar de precariteit in de Vlaamse muziekindustrie. Dit is gebeurd op basis van zeven kwalitatieve interviews met muzikanten die actief artistieke prestaties uitvoeren in Vlaanderen. De case studies worden gepresenteerd in het derde hoofdstuk. Aan de […]Meer lezen

Public Support of the Arts in Flanders

Onderwijsinstelling: KU LeuvenStudierichting: Handelswetenschappen Promotor: Prof. dr. CoolsStudent: Merlijn De Wit In this master thesis the evaluations of artistic organizations that would like to receive a working grant from the Flemish government are analyzed. These evaluations are written by a committee of experts and the Department of Culture (DC), based on the criteria defined in […]Meer lezen

De werking van sponsoring in de Belgische festival context

Onderwijsinstelling:Universiteit GentStudierichting: CommunicatiemanagementPromotor: Gino VerleyeStudent: Naima Delaere Omschrijving:  “Subsidies voor cultuur zijn de laatste jaren sterk verminderd en organisaties moeten steeds meer werk steken in tijdrovende subsidieaanvragen die dikwijls niets opleveren. Daarom is sponsoring voor veel culturele instellingen een aantrekkelijk alternatief geworden om inkomsten te vergaren. Jammergenoeg zijn ook de sponsoringbudgetten sterk vermindert en verwachten […]Meer lezen

More than words: een kwalitatief onderzoek naar populaire muziek in de Vlaamse film

Onderwijsinstelling: Universiteit GentStudierichting: CommunicatiewetenschappenPromotor: Liesbeth Van de VijverStudent: Bo Vercruyssen Omschrijving:  Voor veel regisseurs zijn film en populaire muziek onherroepelijk met elkaar verbonden. Zo vult Quentin Tarantino niet zelden zijn gehele soundtrack met al reeds bestaande populaire nummers. Er bestaan al heel wat werken omtrent populaire muziek en filmmuziek, maar onderzoek dat deze twee kunstvormen […]Meer lezen

We’re only in it for the money. Over de financiële situatie van de Vlaamse muzikant, dj en producer.

Onderwijsinstelling: Universiteit AntwerpenStudierichting: CultuurmanagementPromotor: Dirk De CorteStudent: Evelien Dockx Omschrijving:  “Muziek en economie, het blijft een tweestrijd. Ondanks het feit dat muzikanten doorgaans hoog aanzien verdienen, hangt daar niet altijd een evenredig financieel kaartje aan. Daarbij komt ook dat vele muzikanten zich liever niet bezig houden met de financiële kant van hun kunst. De romantische […]Meer lezen

Een verkennend onderzoek naar genderdispariteit in de muziekindustrie

Onderwijsinstelling: Universiteit GentStudierichting: CommunicatiemanagementPromotor: Hans VerstraetenStudent: Gaëlle Vanhaverbeke Omschrijving:  Een verkennend onderzoek naar genderdispariteit in de muziekindustrie bij niet-performers in Nederlandstalig België “De muziekindustrie is een sector die gekenmerkt wordt door een dominante aanwezigheid van mannen. Zowel voor als achter de schermen. Gezien het beperkt aantal studies omtrent genderdispariteit bij niet-performers in de muziekindustrie, werd […]Meer lezen

Quota voor Vlaamse, Nederlandstalige muziek op de radio

Onderwijsinstelling: Vrije Universiteit BrusselStudierichting: CommunicatiewetenschappenPromotor: Karen DondersStudent: Paulien Van der Jeugt Omschrijving:  Quota voor Vlaamse, Nederlandstalige muziek op de radio: Waarom wel, waarom niet, of hoe anders?Sinds het ontstaan van de publieke omroep in Vlaanderen neemt Vlaamse muziek een centrale plaats in. De politieke ontvoogdingsstrijd die Vlaanderen had gevoerd, werd doorgetrokken in de publieke radio […]Meer lezen

Een tendens naar postglobalisme?

Een explorerend onderzoek naar de rol van lokaliteit binnen de Vlaamse festivalprogrammering. Onderwijsinstelling: KU LeuvenStudierichting: Culturele StudiesPromotor: Laurence Van NuijsStudent: Kevin Imbrechts Omschrijving:  Deze masterproef tracht door middel van een explorerend en kwalitatief onderzoek de rol van lokaliteit binnen de Vlaamse muziekfestivalprogrammering te beschrijven. Het eerste inleideinde theoretische luik besteedt bijzondere aandacht aan de kernconcepten […]Meer lezen

Sociale media voor de Vlaamse muzikant

Hoe kunnen sociale media bijdragen tot het succes van de Vlaamse muzikant? Onderwijsinstelling: ArteveldehogeschoolStudierichting: Commerciële CommunicatiePromotor: Katheline De LembreStudent: Gaël Ghysels Omschrijving:  Ik zag het als een uitdaging om de Vlaamse artiest te helpen met een fenomeen dat vandaag de dag aan een heuse opmars bezig is, namelijk de sociale media. Om een idee te […]Meer lezen

De Vlaamse muziekclubs

De Vlaamse muziekclubs. Een beschrijving van hun professionele ontwikkeling.  Onderwijsinstelling: Universiteit AntwerpenStudierichting: CultuurmanagementPromotor: Rita De GraeveStudent: Bernd Vanderheyden Omschrijving:  In deze scriptie worden de muziekclubs aangesloten bij Clubcircuit vzw aan verschillende analyses onderworpen. Op kwalitatief vlak wordt hun werking getoetst aan de toetredingscriteria van Clubcircuit, hier kwam naar voren dat de structuur van enkele muziekclubs […]Meer lezen