Public Support of the Arts in Flanders

Onderwijsinstelling: KU LeuvenStudierichting: Handelswetenschappen Promotor: Prof. dr. CoolsStudent: Merlijn De Wit In this master thesis the evaluations of artistic organizations that would like to receive a working grant from the Flemish government are analyzed. These evaluations are written by a committee of experts and the Department of Culture (DC), based on the criteria defined in […]Meer lezen

Verschuiving van werkingssubsidies binnen de Kunstensector

Onderwijsinstelling: PXL-MusicStudierichting: Muziekmanagement Promotor: Dis HuygheStudent: Laurens Vlaeyen This research was conducted to reveal the impact of a decision regarding structural subsidies for 15 Flemish music clubs. We researched 13 cases to measure the consequences on their everyday operation as well as on the livecircuits surrounding them. Accordingly, we analyzed two groups of cases using […]Meer lezen

Het Vlaamse clubcircuit in cijfers. Een onderzoek naar de economische impact van de Vlaamse muziekclubs.

Onderwijsinstelling: Universiteit AntwerpenStudierichting: Cultuurmanagement Promotor: Dirk De CorteStudent: Tom Declercq In tijden van besparingen wordt de vraag gesteld wat de economische impact is van de gesubsidieerde sectoren. Ook de muziekclubs krijgen te maken met de besparingen van de overheid. In deze scriptie wordt getracht de economische impact van de Vlaamse muziekclubs in kaart te brengen. […]Meer lezen

Quota voor Vlaamse, Nederlandstalige muziek op de radio

Onderwijsinstelling: Vrije Universiteit BrusselStudierichting: CommunicatiewetenschappenPromotor: Karen DondersStudent: Paulien Van der Jeugt Omschrijving:  Quota voor Vlaamse, Nederlandstalige muziek op de radio: Waarom wel, waarom niet, of hoe anders?Sinds het ontstaan van de publieke omroep in Vlaanderen neemt Vlaamse muziek een centrale plaats in. De politieke ontvoogdingsstrijd die Vlaanderen had gevoerd, werd doorgetrokken in de publieke radio […]Meer lezen

Subsidies in de kunstensector: casestudy concertzalen

Onderwijsinstelling: KU LeuvenStudierichting: ManagementPromotor: Prof Dr. Bart Van LooyStudent: Sander Smouts Omschrijving:  De Vlaamse cultuursector kent een uitgebreid landschap aan kunstvormen. Evenwel vraagt elke kunstvorm – of het nu gaat om film, theater, opera of muziek – een groot budget om zich tot een succes te kunnen realiseren. Om deze reden worden er vanuit de […]Meer lezen

De Vlaamse muziekclubs

De Vlaamse muziekclubs. Een beschrijving van hun professionele ontwikkeling.  Onderwijsinstelling: Universiteit AntwerpenStudierichting: CultuurmanagementPromotor: Rita De GraeveStudent: Bernd Vanderheyden Omschrijving:  In deze scriptie worden de muziekclubs aangesloten bij Clubcircuit vzw aan verschillende analyses onderworpen. Op kwalitatief vlak wordt hun werking getoetst aan de toetredingscriteria van Clubcircuit, hier kwam naar voren dat de structuur van enkele muziekclubs […]Meer lezen

Subsidies en alternatieve muziek in Vlaanderen

Het belang van subsidies voor alternatieve muziek in Vlaanderen Onderwijsinstelling: KULeuvenStudierichting: Culturele StudiesPromotor: Anneleen MasscheleinStudent: Nico Kennes Wat is het belang van het subsidiëren van cultuur? Het is een vraag die de westerse overheden reeds decennia lang teistert, en in perioden van laagconjunctuur telkens weer actueel wordt. De gangbare – en op het eerste zicht […]Meer lezen

Internationaal succes

De nood aan ondersteuning in de professionele muziekindustrie in Vlaanderen Onderwijsinstelling: Vrije Universiteit BrusselStudierichting: Agogische WetenschappenPromotor: Wim De PauwStudent: Lore Tiebout Binnen de huidige globale context kan de internationalisering van de Vlaamse muzieksector niet langer uitblijven. Op basis van kwalitatief onderzoek wordt gepeild naar de noden aan ondersteuning die professionele pop-rockmanagers ervaren bij het uitbouwen […]Meer lezen

Popeducatie in Vlaams-Brabant

Een analyse van de overheidssteun Onderwijsinstelling: VUBStudierichting: AgogiekPromotor: Wim De PauwStudent: Pieter Vandeperre Omschrijving De kunst- en cultuureducatieve sector is een sector die alsmaar vaker onderwerp is van onderzoek. Met deze masterproef willen we een aanvulling bieden op de reeds bestaande wetenschappelijke onderzoeken. We richten ons meer specifiek op een analyse naar de steun die […]Meer lezen

Private financiering voor operahuizen

Een kwalitatief onderzoek naar de verschillen tussen continentaal Europa en de Verenigde Staten Onderwijsinstelling: Vrije Universiteit BrusselStudierichting: Master CommunicatiewetenschappenPromotor: Prof. Dr. K. SegersStudent: Bart Vandenberghe Omschrijving Het zijn moeilijke tijden voor alle operahuizen. Zowel in de Verenigde Staten als in continentaal Europa is het zo dat de culturele instellingen het moeilijk hebben om hun jaarlijkse […]Meer lezen