Faking It: Authenticiteit in de Belgische popmuziek

Onderwijsinstelling: Artevelde HogeschoolStudierichting: LerarenopleidingPromotor: Pedro De Bruyckere Student: Jasper Delbecke Omschrijving Recente studies bij jongeren schuiven steeds één centrale waarde naar voor: authenticiteit. We zien ook in publicaties rond popmuziek, dat authenticiteit al vanaf de 20ste eeuw een toetssteen is voor goede muziek. In deze thesis werd geprobeerd een aantal definities van authenticiteit naast elkaar […]Meer lezen

Rock en kritische theorie

Een studie naar de plaats van populaire muziek in onze hedendaagse samenleving Onderwijsinstelling: Universiteit AntwerpenStudierichting: FilosofiePromotor: J. TaelsStudent: Johan Verckist Omschrijving In zekere zin is schrijven over popmuziek om problemen vragen. Vaak wordt deze muziekvorm, die nu al meer dan vijf decennia onze muzikale wereld beheerst, vanuit zoveel verschillende invalshoeken benaderd dat het onmogelijk wordt […]Meer lezen

Madonna als exponent van het postmodernism

Onderwijsinstelling:Universiteit GentStudierichting: CommunicatiewetenschappenPromotor: Frieda SaeysStudent: Muriel Pessinet Omschrijving De thesis handelt over Madonna binnen het kader van het postmodernisme en het feminisme. Madonna is een postmodern fenomeen omdat ze speelt met stijlen, met noties van realiteit en met ideeën rond (gender-)identiteit. Ze creëert een hyperrealiteit en doet aan genderbending. Dit concept leidt ons naar het […]Meer lezen

Gevolgen van het fandom

De rol van fandom in de identiteitsvorming van Clouseaufans van het eerste uur Onderwijsinstelling: Vrije Universiteit BrusselStudierichting: Letteren en Wijsbegeerte – optie CommunicatiewetenschappenPromotor: Prof. Dr. Nico CarpentierStudent: Daphne Op de Beeck Omschrijving De moord op ex-Beatle John Lennon door een bezeten fan, de stalking van Koen Wauters door een buitensporige aanbidster, de hit Stan van […]Meer lezen

Imagebuilding en idoolvorming

Hit Me Baby One More Time. Imagebuilding en idoolvorming. Casestudy: Britney Spears Onderwijsinstelling: K.U. LeuvenStudierichting: Sociale Wetenschappen – optie CommunicatiewetenschappenPromotor: Prof. Dr. K. RoeStudent: Hanne Vansant Omschrijving Madonna is niet meer. De naam ‘Britney’ geniet nu internationale faam. Als artieste, actrice, moeder, sekssymbool of girl-next-door, maar vooral als merk of image. Vermelding maken van haar […]Meer lezen

Popster in de postmoderne samenleving

Een kwantitatieve inhoudsanalyse van Madonna’s liedjesteksten en muziekvideo’s Onderwijsinstelling: K.U. LeuvenStudierichting: Sociale wetenschappen – optie CommunicatiewetenschappenPromotor: Prof. Dr. K. RoeStudent: Patricia Van den Kerckhove Omschrijving Dit werk is onderverdeeld in twee grote delen, die elk vier aparte hoofdstukken omvatten. In een eerste deel schetsen we de culturele context waarin Madonna – als hedendaagse succesvolle popster […]Meer lezen