Welbevinden tijdens het musiceren met maatschappelijk kwetsbare meisjes

Onderwijsinstelling: LUCA School of Arts, Campus LemmensStudierichting: MuziekpedagogiePromotor: Dr. Thomas De BaetsStudent: Yentl Vanderiviere Dit sociaal-artistiek onderzoeksproject, ontworpen om de participatiekansen van maatschappelijk kwetsbare jongeren, meerbepaald van maatschappelijk kwetsbare meisjes, te verhogen, tracht een antwoord te vinden op de vraag: ‘Hoe beïnvloeden muzikale activiteiten op een directe manier het welbevinden van maatschappelijk kwetsbare meisjes van […]Meer lezen

Muziek in de orthopedagogiek

Onderwijsinstelling: Universiteit GentStudierichting: OrthopedagogiekPromotor: Prof. dr. Geert Van HoveStudent: Soetkin Verslype Dit onderzoek gaat over personen met een verstandelijke beperking die actief zijn in een muziekgroep (muzikale activiteit). Personen met een verstandelijke beperking de kans bieden om samen te musiceren is een waardevolle activiteit die van grote betekenis kan zijn voor hen. Desondanks gaat er […]Meer lezen

Ontwerpen van een stille ruimte voor en met leerlingen met ASS

Onderwijsinstelling: VIVES Campus TieltStudierichting: Bachelor lager onderwijsPromotor: Veerle VandelacluzeStudent: Emma Defoor Wat is het eerste dat bij je opkomt als je het woord ‘duurzaamheid’ hoort? Bos, milieu, hernieuwbare energie, klimaatsverandering, …? Vaak wordt duurzaamheid met deze begrippen in verband gebracht. Duurzaamheid is echter veel meer dan dat… ‘duurzaamheid’ is een ruim begrip dat veel invullingen […]Meer lezen

Volksmuziek in de klas – Musicerend naar betere sociale vaardigheden

Onderwijsinstelling: Odisee AalstStudierichting: Lager OnderwijsPromotor: Veerle Van CromphautStudent: Dietske Devillé Omschrijving:  Voor alle leerlingen gelden hoge verwachtingen, ook op sociaal vlak. Maar in onze huidige geglobaliseerde en tegelijkertijd individualistische samenleving mogen onze kinderen best nog meer begeleid worden in de ontwikkeling tot sociale wezens, of beter gezegd, goede actieve burgers. Daarbij kunnen beter gevormde sociale […]Meer lezen

Bevordert zingen in gezinnen verbondenheid over de generaties heen?

Onderwijsinstelling: Odissee HogeschoolStudierichting: GezinswetenschappenPromotor: Miet TimmersStudent: Martien Vanhaverbeke Omschrijving:  Dat zingen fysiek voordelen oplevert, is onderzocht. Dat zingen banden smeedt, wordt algemeen aangenomen. Maar is dit ook zo? Meer specifiek, bevordert zingen verbondenheid in gezinnen over de generaties heen? Wanneer er gezongen wordt in gezinnen wordt dit dan bewust gedaan? Wil de ene generatie iets […]Meer lezen

Young songwriters

Onderwijsinstelling: LUCA Campus LemmensStudierichting: MuziekpedagogiePromotor: Thomas De BaetsStudent: Zuleika Welham Omschrijving:  De titel van deze scriptie is Jonge Componisten. In deze scriptie staat song-writing met jonge kinderen centraal. Song-writing ligt aan de basis van muziek die in het dagelijkse leven omringt. De onderzoeksvraag is: Hoe komen verschillende benaderingen van song-writing tot uiting in de liedjes […]Meer lezen

Muziek voor veilige leeromgeving bij jongeren uit TSO & BSO

Onderwijsinstelling: HUBStudierichting: Bachelor Secundair OnderwijsPromotor: Dominique TemmermanStudent: Francesco Meyvaert Omschrijving:  Muziek is een bijzonder medium. Ik geloof dat het een brug kan bouwen tussen mensen overheen vooroordelen en stereotypen. Dat onderzoek ik concreet in TSO/BSO-school in Mechelen. Francesco Meyvaert Hoe kan muziek als medium ingezet worden om een veilige leeromgeving te creëren bij jongeren uit […]Meer lezen

Karaoke in de Engelse les: een meerwaarde?

Onderwijsinstelling: Katholieke Hogeschool KempenStudierichting: Lerarenopleiding Secundair OnderwijsPromotor: Werner StijnenStudent: Katrien Anthonis & Charlotte Smekens Omschrijving Ons afstudeerproject bestaat uit twee grote luiken, het theoretische en het praktische. In het theoretische luik hebben we geprobeerd te achterhalen wat muzische vorming nu juist inhoudt en waarom het gegeven wordt. We hebben de vijf deelaspecten uit het lager […]Meer lezen

De muziekleraar in het DKO

De muzikale behoeften en het zelfbeeld  Onderwijsinstelling: LemmensinstituutStudierichting: MuziekpedagogiePromotor: Thomas De BaetsStudent: Lise Reyners In muziekonderwijs hebben zowel de leerling als de muziekleraar muzikale behoeften. De leraar moet echter ruimte maken voor het leerproces van zijn leerlingen. Er kan dus een spanningsveld ontstaan in de relatie tussen muziekleraar en leerling omdat het moeten ruimte creëren […]Meer lezen