Muzikale opvoeding: de Vlaamse artiest spreekt…

Onderwijsinstelling: Arteveldehogeschool Gent, Campus KattenbergStudierichting: Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijsPromotor: Philip DefrancqStudent: Wenke Theunynck Leerkrachten muzikale opvoeding krijgen vaak te maken met uitgesproken meningen over hun vak. Vaak zijn die meningen eerder negatief dan positief. Binnen de opleiding secundair onderwijs: muzikale opvoeding krijgen de studenten kennis aangereikt om het vak op een interessante en […]Meer lezen

MUZIEKEDUCATIE IN SCANDINAVIË

Onderwijsinstelling: PXL-MusicStudierichting: MuziekmanagementPromotor: Dis HuygheStudent: Naomi Reho Ik heb gekeken naar de muziekeducatie in de Scandinavische landen en heb deze opleidingen vergeleken met hier in België. Op deze manier kon ik zien wat hier in België moet veranderen. Naomi Reho Muziekeducatie in Scandinavië. België vs. Scandinavië.Meer lezen

Voorkomen is beter dan genezen

Onderwijsinstelling: Universiteit AntwerpenStudierichting: Master in de Opleidings- en OnderwijswetenschappenPromotor: Prof. Dr. J. ColpaertStudent: Sanne Verbogt Muziek maken: velen doen het, en velen doen het met veel plezier. Maar muziek maken wordt een stuk minder plezierig met een blessure. Veel musici kampen met blessures, en spelen gewoon door. Maar kan dat niet anders? Sanne Verbogt, zelf […]Meer lezen

Ontwerpen van een stille ruimte voor en met leerlingen met ASS

Onderwijsinstelling: VIVES Campus TieltStudierichting: Bachelor lager onderwijsPromotor: Veerle VandelacluzeStudent: Emma Defoor Wat is het eerste dat bij je opkomt als je het woord ‘duurzaamheid’ hoort? Bos, milieu, hernieuwbare energie, klimaatsverandering, …? Vaak wordt duurzaamheid met deze begrippen in verband gebracht. Duurzaamheid is echter veel meer dan dat… ‘duurzaamheid’ is een ruim begrip dat veel invullingen […]Meer lezen

Welke apps en web tools zijn relevant voor het vak Aardrijkskunde?

Onderwijsinstelling: Hogeschool West- VlaanderenStudierichting: Bachelor Secundair Onderwijs Promotor: Frederik De LaereStudent: Anthony Verlee Welke tools zijn geschikt voor Aardrijkskunde in het SO? Wat heeft de overheid al gedaan om ICT in het onderwijs te integreren? En wat heeft ons minister van onderwijs Hilde Crevits als argumentatie? Anthony Verlee Welke apps en web tools zijn relevant […]Meer lezen

Muzikale integratie in andere lessen en de invloed ervan op kinderen

Onderwijsinstelling: Odisee Campus BrusselStudierichting: Lager Onderwijs Promotor: Harald NerinckxStudent: Ruben Luyten Drie jaar gevuld met theoretische beschouwingen, diverse stages leerden me kritisch nadenken over goed onderwijs. Ik citeer enkele leerkrachten bij wie ik de afgelopen drie jaar stage liep: “Muziek? Dat geef ik niet, ik ben niet muzikaal.” “We zullen die les muziek laten vallen, […]Meer lezen

De interculturele leerkracht

Onderwijsinstelling: VIVES Campus TieltStudierichting: Kleuteronderwijs Promotor: Mevr. DeboStudent: Zoë Struyve Ik ben van februari tot mei op internationalisering geweest naar Suriname. Daar heb ik stage gelopen in een Surinaamse kleuterschool. Na heel wat observatie stond het als een mijlpaal boven water dat ik een project ging uitwerken omtrent spelend leren in de kleuterklas. Ik heb […]Meer lezen

Volksmuziek in de klas – Musicerend naar betere sociale vaardigheden

Onderwijsinstelling: Odisee AalstStudierichting: Lager OnderwijsPromotor: Veerle Van CromphautStudent: Dietske Devillé Omschrijving:  Voor alle leerlingen gelden hoge verwachtingen, ook op sociaal vlak. Maar in onze huidige geglobaliseerde en tegelijkertijd individualistische samenleving mogen onze kinderen best nog meer begeleid worden in de ontwikkeling tot sociale wezens, of beter gezegd, goede actieve burgers. Daarbij kunnen beter gevormde sociale […]Meer lezen

Young songwriters

Onderwijsinstelling: LUCA Campus LemmensStudierichting: MuziekpedagogiePromotor: Thomas De BaetsStudent: Zuleika Welham Omschrijving:  De titel van deze scriptie is Jonge Componisten. In deze scriptie staat song-writing met jonge kinderen centraal. Song-writing ligt aan de basis van muziek die in het dagelijkse leven omringt. De onderzoeksvraag is: Hoe komen verschillende benaderingen van song-writing tot uiting in de liedjes […]Meer lezen

Muziek voor veilige leeromgeving bij jongeren uit TSO & BSO

Onderwijsinstelling: HUBStudierichting: Bachelor Secundair OnderwijsPromotor: Dominique TemmermanStudent: Francesco Meyvaert Omschrijving:  Muziek is een bijzonder medium. Ik geloof dat het een brug kan bouwen tussen mensen overheen vooroordelen en stereotypen. Dat onderzoek ik concreet in TSO/BSO-school in Mechelen. Francesco Meyvaert Hoe kan muziek als medium ingezet worden om een veilige leeromgeving te creëren bij jongeren uit […]Meer lezen