Creatie- en presentatiemogelijk-heden voor jongeren in jeugdhuizen

Onderwijsinstelling: PXL-MusicStudierichting: Muziekmanagement Promotor: Fréderic BusscherStudent: Elise Platteau In dit onderzoek wordt bekeken hoe de jeugdhuissector zich verder kan ontwikkelen als aanbieder van ruimte voor jonge creatievelingen. Jongeren hebben ruimte nodig om zich te ontplooien. De mogelijkheden die hier eventueel voor handen zijn in onze jeugdhuizen werden nog onvoldoende bestudeerd. Dit onderzoek start met een […]Meer lezen

Het Vlaamse clubcircuit in cijfers. Een onderzoek naar de economische impact van de Vlaamse muziekclubs.

Onderwijsinstelling: Universiteit AntwerpenStudierichting: Cultuurmanagement Promotor: Dirk De CorteStudent: Tom Declercq In tijden van besparingen wordt de vraag gesteld wat de economische impact is van de gesubsidieerde sectoren. Ook de muziekclubs krijgen te maken met de besparingen van de overheid. In deze scriptie wordt getracht de economische impact van de Vlaamse muziekclubs in kaart te brengen. […]Meer lezen

Blurred Lines: de troebele grens tussen inspiratie en plagiaat

Onderwijsinstelling: KU LeuvenStudierichting: RechtenPromotor: Marie-Christine JanssensStudent: Inge Alberti Omschrijving:  Aanleiding voor deze thesis was de veroordeling van Pharrell Williams en Robin Thicke voor het al dan niet plagiëren van “Got to give it up” van Marvin Gaye met hun hit “Blurred Lines”. Het is echter de vraag of de compositorische elementen die Williams en Thicke […]Meer lezen

Technologische ontwikkelingen van muziekdistributie en hun impact

Onderwijsinstelling: PXL MusicStudierichting: MuziekmanagementPromotor: Fréderic BusscherStudent: Yannick Van Nuffel Omschrijving:  Het onderzoek behandelt, zoals de titel het zelf zegt, de technologische ontwikkelingen op vlak van muziekdistributie en de impact die ze hebben op de muziekindustrie.Al sinds de oprichting van de iTunes Music Store is er een constante verschuiving van een fysieke muziekmarkt naar een digitale. […]Meer lezen

Showcasefestivals in de muziekindustrie

Onderwijsinstelling: VIVES KortrijkStudierichting: Eventmanagement – Music & EntertainmentPromotor: Sylvie VanrenterghemStudent: Elien Rubben Omschrijving:  Ik wil met dit eindwerk een algemeen beeld schetsen rond wat een showcasefestival exact inhoudt en wat het kan betekenen voor de muziekindustrie. Ik wil met andere woorden de term meer hedendaags maken zodat niet alleen de professionals in de sector maar […]Meer lezen

Strategische analyse muziekindustrie & business modellen livesegment

Onderwijsinstelling: Universiteit AntwerpenStudierichting: Toegepaste Economische Wetenschappen – BedrijfskundePromotor: Prof. Dr. Paul MatthyssensStudent: Inès Op de Beeck Omschrijving:  Deze masterthesis tracht een analyse te creëren omtrent de muziekindustrie anno 2013/2014, alsook business modellen op te stellen van het live segment van de industrie. Een analyse van de muziekindustrie anno 2014 vormt een complexe studie gezien de […]Meer lezen

Scored

Onderwijsinstelling: Thomas More MechelenStudierichting: Informaticamanagement en multimedia Promotor: K. Rutten & D. HeerinckxStudent: Stijn Van Peborgh & Silke Van den Broeck Omschrijving:  Dit eindwerk vertelt hoe Scored van een heel pril idee werd uitgewerkt tot een volwaardig en relevant product. De allereerste stap in dat proces was die van de marktanalyse. Na een grondig onderzoek naar […]Meer lezen

Facing the music

Facing the music. het naburig recht van uitvoerende muzikanten in de digitale wereld. Onderwijsinstelling: KU LeuvenStudierichting: RechtenPromotor: Marie-Christine JanssensStudent: Jozefien Vanherpe Omschrijving:  Deze thesis doet een poging om de rol van muzikanten in het artistiek proces en het juridisch kader hierrond op inzichtelijke wijze voor te stellen. Eerst volgt een algemeen overzicht van de naburige […]Meer lezen

Karaoke in de Engelse les: een meerwaarde?

Onderwijsinstelling: Katholieke Hogeschool KempenStudierichting: Lerarenopleiding Secundair OnderwijsPromotor: Werner StijnenStudent: Katrien Anthonis & Charlotte Smekens Omschrijving Ons afstudeerproject bestaat uit twee grote luiken, het theoretische en het praktische. In het theoretische luik hebben we geprobeerd te achterhalen wat muzische vorming nu juist inhoudt en waarom het gegeven wordt. We hebben de vijf deelaspecten uit het lager […]Meer lezen

Intellectuele eigendom en digitale sociale netwerken

In welke mate kan een digitaal sociaal netwerk aansprakelijk gesteld worden voor een auteursrechtelijke inbreuk? Onderwijstinstelling: KULeuvenStudierichting: RechtenPromotor: Prof. M-C. JanssensStudent: Diane De Moor Omschrijving Creatieve personen beschikken over een specifiek intellectueel eigendomsrecht met name het auteursrecht om hun werken te koesteren. Vanuit deze gedachte heerst er sinds de uitvinding van het internet een hevige […]Meer lezen