Volksmuziek in de klas – Musicerend naar betere sociale vaardigheden

Onderwijsinstelling: Odisee AalstStudierichting: Lager OnderwijsPromotor: Veerle Van CromphautStudent: Dietske Devillé Omschrijving:  Voor alle leerlingen gelden hoge verwachtingen, ook op sociaal vlak. Maar in onze huidige geglobaliseerde en tegelijkertijd individualistische samenleving mogen onze kinderen best nog meer begeleid worden in de ontwikkeling tot sociale wezens, of beter gezegd, goede actieve burgers. Daarbij kunnen beter gevormde sociale […]Meer lezen

Young songwriters

Onderwijsinstelling: LUCA Campus LemmensStudierichting: MuziekpedagogiePromotor: Thomas De BaetsStudent: Zuleika Welham Omschrijving:  De titel van deze scriptie is Jonge Componisten. In deze scriptie staat song-writing met jonge kinderen centraal. Song-writing ligt aan de basis van muziek die in het dagelijkse leven omringt. De onderzoeksvraag is: Hoe komen verschillende benaderingen van song-writing tot uiting in de liedjes […]Meer lezen

Muziekeducatie in Het Depot vzw

Onderwijsinstelling: Universiteit AntwerpenStudierichting: CultuurmanagementPromotor: Prof. Dr. Katia SegersStudent: Ilse Mahieu Omschrijving:  Als muziekcentrum biedt Het Depot een educatiewerking aan in Leuven die bestaat uit instrument- en zanglessen, workshops, softwarecursussen, infosessies en trajectbegeleiding. De meesterproef Muziekeducatie in Het Depot VZW. Een participatieonderzoek naar de educatiewerking van het Leuvense muziekcentrum biedt een antwoord op de onderzoeksvraag: ‘Op […]Meer lezen

Popmuziekonderwijs in Vlaanderen

Onderwijsinstelling: Artevelde HogeschoolStudierichting: JournalistiekPromotor: Wouter WillaertStudent: Jules Maene Omschrijving:  Hoe word je een echte popmuzikant? Vroeger moest je je uren alleen opsluiten op de slaapkamer met een akkoordenboekje en met wat geluk toonde een vriend je nog wat toonladders. Nu schieten de popmuziek-opleidingen sinds enkele jaren als paddestoelen uit de grond. Wat voor educatie is […]Meer lezen

Muziek voor veilige leeromgeving bij jongeren uit TSO & BSO

Onderwijsinstelling: HUBStudierichting: Bachelor Secundair OnderwijsPromotor: Dominique TemmermanStudent: Francesco Meyvaert Omschrijving:  Muziek is een bijzonder medium. Ik geloof dat het een brug kan bouwen tussen mensen overheen vooroordelen en stereotypen. Dat onderzoek ik concreet in TSO/BSO-school in Mechelen. Francesco Meyvaert Hoe kan muziek als medium ingezet worden om een veilige leeromgeving te creëren bij jongeren uit […]Meer lezen

Master in de muziek: wegwijs in de professionele muzieksector?

Master in de muziek: wegwijs in de professionele muzieksector? Analyse van de mate waarin studenten hoger muziekonderwijs voorbereid zijn op de professionele muzieksector.Onderwijsinstelling: Universiteit AntwerpenStudierichting: CultuurmanagementPromotor: Annick SchrammeStudent: Delphine DumonOmschrijving: Niet alle professioneel opgeleide muzikanten lijken hun weg te vinden naar en in de professionele muzieksector. Het is onder meer de rol van het hoger muziekonderwijs […]Meer lezen

Beeld & Taal

Onderwijsinstelling: KU LeuvenStudierichting: BedrijfscommunicatiePromotor: Prof. Koen JaspaertStudent: Kelly Picavet Omschrijving Met een experiment in het secundaire onderwijs onderzoek ik of informatieve tekst ondersteund wordt door beelden, foto’s, logo’s, handelingsschema’s enz. Hiervoor zal ik met weetjes werken, en die weetjes (en beeldmateriaal) zouden dan over (pop)muziek kunnen gaan. Wat weten jongeren van vandaag over popmuziek, en […]Meer lezen

Hogere opleidingen in de popmuziek

Hogere opleidingen in de popmuziek vandaag: de nood aan zakelijke vorming Onderwijstinstelling: VU BrusselStudierichting: Agogische WetenschappenPromotor: Prof. Dr. Katia SegersStudent: Kathleen Vogelaers Omschrijving Vlaanderen kent een bloeiende muziekscène. Net als de andere creatieve sectoren in Vlaanderen, trekt de muziekindustrie steeds meer mensen aan. Het overaanbod van popmuzikanten die werk zoeken, is een probleem. De professionele […]Meer lezen

De meerwaarde van popmuziek in het muziekonderwijs

Onderwijsinstelling: ConservatoriumStudierichting: Docent Muziek Promotor: Marc RuttenStudent: Philippe Thijs Omschrijving In dit eindwerk wordt aangetoond door literair onderzoek wat precies de meerwaarde is van het spelen in een band op het huidige muziekonderwijs. Dit eindwerk bestaat uit een essay waarin alle informatie wordt neergeschreven, en een product: een lessenpakket waarin op professionele wijze een serie […]Meer lezen

Popeducatie in Vlaams-Brabant

Een analyse van de overheidssteun Onderwijsinstelling: VUBStudierichting: AgogiekPromotor: Wim De PauwStudent: Pieter Vandeperre Omschrijving De kunst- en cultuureducatieve sector is een sector die alsmaar vaker onderwerp is van onderzoek. Met deze masterproef willen we een aanvulling bieden op de reeds bestaande wetenschappelijke onderzoeken. We richten ons meer specifiek op een analyse naar de steun die […]Meer lezen