Een nieuw licht op de hiphopscène

Een beschrijving van de relatie tussen mannelijkheid, genderrelaties en machtsrelaties in de hiphopscène Onderwijsinstelling: UGentStudierichting: Sociale Wetenschappen – optie SociologiePromotor: Prof. Dr. J. Vincke Student: Elke Van Hevele Omschrijving Het lag geenszins in mijn bedoeling U met deze scriptie een zoveelste overzicht over de hiphopscène ter hand te stellen. Door de diverse hoofdstukken heen probeer […]Meer lezen

De sculptuur van de popmuzikant

Het culturele gedrag van popmuzikanten nader bekeken Onderwijsinstelling: UGentStudierichting: Sociale wetenschappen – optie SociologiePromotor: Prof. Dr. John Lievens Student: Jolien De Boodt Omschrijving Al jarenlang volg ik popartiesten van eigen bodem en ben ik geboeid door de gevarieerde muziek die ze brengen. Het lag dan ook bijna voor de hand dat ik deze groep voor […]Meer lezen

Interoperabiliteit via het softwarebeschermingsrecht

Interoperabiliteit via het softwarebeschermingsrecht, het mededingingsrecht en het auteursrecht: een bespreking van de zaak Virgin Mega apple Onderwijsinstelling: Vrije Universiteit BrusselStudierichting: MaNaMa Intellecutele RechtenPromotor: Prof. Dr. A. StrowelStudent: Sari Depreeuw Omschrijving Het uitgangspunt van deze thesis is de beslissing die op 9 november 2004 genomen werd door de Conseil de la concurrence, de Franse mededingingsautoriteit, […]Meer lezen

Evolutie online muziekmagazines

Van Paganini tot Petrucci. Evolutie van klassiek citaat in vijftig jaar rockgeschiedenis Onderwijsinstelling: UGentStudierichting: Master na Master JournalistiekPromotor: Prof Dr. Francis MaesStudent: Alexander Deweppe Omschrijving In dit onderzoek wil ik tot een beeld komen van Nederlandstalige, onafhankelijke, online muziekmagazines van vandaag en wil ik hun relevantie kaderen in een historisch overzicht. Het is mijn bedoeling […]Meer lezen

Bewaking & beveiliging bij popconcerten

Muziekclubs Clubcircuit Onderwijsinstelling: UGentStudierichting: Rechtsgeleerdheid – optie Criminologische WetenschappenPromotor: Prof Dr. Marc CoolsStudent: Andries Gouweloose Omschrijving De bewaking en beveiliging van muziekclubs van naderbij bekeken met extra aandacht voor de muziekclubs behorende tot Clubcircuit vzw. Eerste vraag: hoe gaan de clubs om met bewaking en beveiliging, wat verstaan ze hieronder, wat wordt er toegepast. Ten […]Meer lezen

When the music’s over, turn out the lights

Onderwijsinstelling: Hogeschool voor Wetenschap en Kunst NaRaFiStudierichting: FotografiePromotor: Alain QuateauStudent: Barbara Peremans Omschrijving Daar ik reeds van jongs af aan gefascineerd ben door muziek enerzijds, fotografie anderzijds, leek het in beeld brengen van muzikanten als onderwerp voor mijn eindwerk, een logische volgende stap. Mijn eerste pogingen dateren van Pukkelpop 1995, toen ik mijn idolen nog […]Meer lezen

De Rock’n Roll-performance in Vlaanderen (1950-1963)

Receptie, toe-eigening en de verzuilde kritiek Onderwijsinstelling: Katholieke Universiteit Leuven Faculteit LetterenStudierichting: Moderne GeschiedenisPromotor: Prof Dr. Jo TollebeekStudent: Dries Verstraeten Omschrijving In het eerste hoofdstuk wordt een chronologisch overzicht gegeven van de belangrijkste Rock and Roll-feiten. Het gaat echter niet om een historisch overzicht zonder meer. De meest in het oog springende platen, optredens, films […]Meer lezen

Gevolgen van het fandom

De rol van fandom in de identiteitsvorming van Clouseaufans van het eerste uur Onderwijsinstelling: Vrije Universiteit BrusselStudierichting: Letteren en Wijsbegeerte – optie CommunicatiewetenschappenPromotor: Prof. Dr. Nico CarpentierStudent: Daphne Op de Beeck Omschrijving De moord op ex-Beatle John Lennon door een bezeten fan, de stalking van Koen Wauters door een buitensporige aanbidster, de hit Stan van […]Meer lezen

Casestudy Bergfestival

Het lokale multimuzikale muziekfestival tegenover het nationale unimuzikale muziekfestival Onderwijsinstelling: K.U. LeuvenStudierichting: CommunicatiewetenschappenPromotor: Prof. Dr. Gust De Meyer Student: Anne Kalders Omschrijving Anno 2006 schieten muziekfestivals als paddestoelen uit de grond. In 2003 werden er volgens de cijfers van de Belgische auteursvereniging SABAM in totaal maar liefst 22. 634 concerten en festivals georganiseerd in ons […]Meer lezen

Illegale muziekbestanden

Onderwijsinstelling: K.U. LeuvenStudierichting: Rechtsgeleerdheid – optie Criminologische WetenschappenPromotor: Prof. Dr. J. GoethalsStudent: Elke Roevens Omschrijving Het illegaal kopiëren van (pop)muziek lijkt dezer dagen een sociaal aanvaarde gedraging. Deze eindverhandeling tracht deze vorm van normoverschrijdend gedrag te benaderen vanuit een criminologische invalshoek. Het laatste decennium is er sprake van een normvervaging inzake het kopiëren van muziek, […]Meer lezen