Succesfactoren binnen cultuurindustrieën

Succes gegarandeerd? Een onderzoek naar succesfactoren binnen cultuurindustrieën op basis van twee cases uit de Vlaamse muziekindustrie: Clouseau en Laura Lynn

Onderwijsinstelling: Vrije Universiteit Brussel
Studierichting: Communicatiewetenschappen
Promotor: Prof. Dr. Katia Segers
Student: Margot Vanhoughe

Omschrijving

Cultuurindustrieën worden gekenmerkt door een aantal eigenschappen die hen onderscheiden van meer traditionele industrieën. Deze eigenschappen zijn onder andere hoge productiekosten en lage tot marginale distributie- en reproductiekosten. Het belangrijkste kenmerk is echter de onzekere vraag vanwege de consument. Om hiermee om te gaan is het mogelijk dat bedrijven in deze sector hun marketinguitgaven verhogen. Er wordt bijgevolg veel geld geïnvesteerd in producten waarvan met niet zeker is of ze wel succesvol zullen zijn. Eén van de risico’s die hiermee gepaard gaan, is dat bedrijven successen uit het verleden zullen trachten te kopiëren in plaats van iets nieuws te proberen. De vraag is dan ook op welke manier de creativiteit niet in gevaar komt door deze onzekerheid. Om met dit probleem om te gaan wordt er in deze paper een model ontwikkeld dat de succesfactoren in de Vlaamse showbusiness, en meer specifiek de muziekbusiness, omvat.

Van alle cultuurindustrieën is de muziekindustrie interessant om te onderzoeken omdat er op dit moment belangrijke transformaties plaatsvinden. Deze zijn te wijten aan nieuwe technologieën zoals internet en MP3, en maken het mogelijk muziek legaal of illegaal te downloaden. Dit zorgt voor een daling aan inkomsten van een groot aantal actoren binnen de traditionele muziekbusiness.

Tegenover deze evolutie vinden er een aantal interessante ontwikkelingen plaats binnen de Vlaamse muziekindustrie. In de eerste plaats heeft Laura Lynn gezorgd voor een revival van het schlagergenre. In de tweede plaats is er Clouseau: een groep die al meer dan twintig jaar bestaat en succesvoller is dan ooit. Daarom zullen zij dan ook de cases zijn die bestudeerd worden in deze thesis.

Het vertrekpunt voor het onderzoek is het Vijfkrachtenmodel van Michael Porter. In het theoretische gedeelte van deze paper zullen de vijf krachten uitgelegd worden en aangevuld worden met studies omtrent de muziekindustrie.

Het onderzoek zelf wordt gevoerd op basis van semigestructureerde experteninterviews met negentien respondenten die op één of andere manier te maken hebben met Clouseau en/of Laura Lynn.

De conclusies die uit het onderzoek getrokken kunnen worden zijn meervoudig. In de eerste plaats kan het model van Michael Porter inderdaad dienen als basis voor een model van succesfactoren in de Vlaamse showbusiness. De vijf krachten zijn ook van toepassing op deze industrie, maar krijgen uiteraard hun eigen invulling op basis van de data die verkregen zijn uit de interviews. Daarnaast kunnen er een aantal interessante nieuwe inzichten onderscheiden worden. Het eerste inzicht heeft betrekking op het feit dat de muziekindustrie gekenmerkt wordt door een ketenstructuur. Dit betekent dat elke actor sterk afhankelijk is van de andere actoren binnen de industrie. In de tweede plaats kunnen ook personen buiten de muziekindustrie een belangrijke rol spelen in het succes van artiesten. Tenslotte kunnen er op verschillende punten interessant opmerkingen en toevoegingen gemaakt worden die enkel gelden binnen de muziekindustrie. Extra toegangsbarrières, zoals de media en het muziekgenre, zijn hier een voorbeeld van.

Margot Vanhoughe

  Succes gegarandeerd? Een onderzoek naar succesfactoren binnen cultuurindustrieën op basis van twee cases uit de Vlaamse muziekindustrie: Clouseau en Laura Lynn