Sociale media killed the radio star?

Onderwijsinstelling: Universiteit Gent
Studierichting: Communicatiewetenschappen
Promotor: Prof. dr. Jeroen Stragier
Student: Sigrid Vanraes

Digitalisering heeft de muziekindustrie veranderd: er zijn niet alleen nieuwe manieren ontstaan om muziek te consumeren maar ook om muziek te ontdekken. Sociale media vormen één van de nieuwe kanalen die kunnen leiden tot ontdekking van muziek. Het publiek is niet langer beperkt tot de eigen omgeving en traditionele mediakanalen.

Niet iedere gebruiker van sociale media is echter een even grote muziekfan. In hoeverre iemand als een muziekfan kan gezien worden, hangt o.a. af van de affiniteit voor muziek en muziekconsumptie in de brede zin.

In dit onderzoek gaan we aan de hand van een online verspreide kwantitatieve survey (N=283) na hoe verschillende soorten muziekfans muziek ontdekken via sociale media en wat de relatie met muziekaffiniteit en muziekconsumptie daarbij is. Er wordt gefocust op Facebook en Twitter en rekening gehouden met verschillende gatekeepers en soorten berichten.

Deze studie onderscheidt zich van ander onderzoek i.v.m. het ontdekken van muziek door te focussen op de context van sociale media en rekening te houden met verschillende soorten muziekfans. Voor de muziekindustrie is het interessant om hier inzicht in te verwerven.

De resultaten van deze studie tonen aan dat meer mensen al muziek ontdekt hebben via Facebook dan via Twitter. Hoewel het ontdekken van muziek via Facebook of Twitter door de meerderheid niet op zeer frequente basis gebeurt, zijn er bepaalde muziekfans die dit wel vaker doen. Deze muziekfans tonen een hogere affiniteit voor muziek en een hogere consumptie van muziek. Het gaat hierbij om één van de vier profielen van muziekfans die in deze studie werden opgesteld aan de hand van een clusteranalyse.

Verder kwamen uit deze studie persoonlijke kennissen als belangrijkste gatekeeper naar boven en is video het meest efficiënte soort bericht om tot ontdekking te leiden op sociale media.

De muziekindustrie wordt aangeraden om, naast het blijvende belang van traditionele media, ook in te zetten op communicatie via sociale media. Dit niet alleen van artiest richting publiek maar ook word-of-mouth tussen muziekfans onderling.

Sigrid Vanraes

Sociale media killed the radio star? Muziek ontdekken via facebook & twitter en de relatie met affiniteit met muziek en muziekconsumptie: een kwalitatief onderzoek naar verschillende profielen muziekfans.