Punk in Vlaanderen einde jaren ‘70

Onderwijsinstelling: Vrije Universiteit Brussel Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Studierichting: Geschiedenis
Promotor: Prof. Dr. P. Scholliers
Student: Willem Scheire

Omschrijving

Mijn doel in deze thesis was te onderzoeken hoe populaire cultuur en jongerencultuur in een historische context te situeren vallen, en hoe ze gebruikt wordt door jongeren om zich historisch en cultureel te situeren. Punk was in de onderzochte jaren ’76, ’77 en ’78 nog een kleinschalig fenomeen in Vlaanderen en Brussel. Van het discours dat de Britse Punk aanbood werd amper afgeweken. Toch gebruikten bepaalde jongeren ook hier Punk om hun onvrede met de maatschappij te uiten, verslechterende economische omstandigheden te becommentariëren, om zich af te zetten tegen een vorige generatie, om te choqueren, om te provoceren, om de aandacht te trekken, en bovenal om zich te amuseren. Punk werd hier bij een heterogene verzameling jongeren toe–geëigend, doch de (beperkte) receptie door Vlaamse media verliep vooral over stereotiepe lijnen.

Willem Scheire

  Punk in Vlaanderen einde jaren ‘70