Platenmaatschappij in de Vlaamse muziekindustrie anno 2008

Are the Times A-Changin’? Een exploratief onderzoek naar de rol van de platenmaatschappij als gatekeeper in de Vlaamse muziekindustrie anno 2008

Onderwijsinstelling: Vrije Universiteit Brussel Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen
Studierichting: Culturele Agogiek
Promotor: Prof. Dr. K. Segers
Student: Valentine Raeman

Omschrijving

Deze masterscriptie omvat de neerslag van een onderzoek naar de rol van platenmaatschappijen als gatekeepers in de Vlaamse muziekindustrie, anno 2008, vanuit de vaststelling dat zich hier steeds meer ingrijpende veranderingen en reorganisaties voordoen. 

Aan de hand van een literatuurstudie werd nagegaan wat de rol van een platenmaatschappij is als gatekeeper binnen de traditionele muziekindustrie. Daarnaast werd vanuit expert interviews gepolst naar de belangrijkste veranderingen die we anno 2008 kunnen onderscheiden en hoe deze ingeschat worden door de platenmaatschappijen, om nadien te kijken hoe deze veranderingen de werking van de platenmaatschappij hebben veranderd. Ten slotte werd nagegaan in hoeverre de rol van de platenmaatschappij als gatekeeper anno 2008 is veranderd ten opzicht van de traditionele muziekindustrie en in welke zin zij die rol anno 2008 opneemt. Bij elke onderzoeksvraag werd eveneens aandacht besteed aan de gevolgen voor jonge artiesten.

Valentine Raeman

  Are the Times A-Changin’? Een exploratief onderzoek naar de rol van de platenmaatschappij als gatekeeper in de Vlaamse muziekindustrie anno 2008