Muzikale opvoeding: de Vlaamse artiest spreekt…

Onderwijsinstelling: Arteveldehogeschool Gent, Campus Kattenberg
Studierichting: Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
Promotor: Philip Defrancq
Student: Wenke Theunynck

Leerkrachten muzikale opvoeding krijgen vaak te maken met uitgesproken meningen over hun vak. Vaak zijn die meningen eerder negatief dan positief. Binnen de opleiding secundair onderwijs: muzikale opvoeding krijgen de studenten kennis aangereikt om het vak op een interessante en hedendaagse manier te onderwijzen. Als leerkracht is het echter belangrijk om met een kritische ingesteldheid in het onderwijs te staan en voortdurend op zoek te gaan naar verbetering en vernieuwing.

Elke (toekomstige) leerkracht kan extra inspiratie en tips gebruiken. Voor dit onderzoek werden mensen gecontacteerd die zich buiten de wereld van het onderwijs bevinden, mensen die vanuit een muzikale passie spraken en bereid waren om hun persoonlijke, kritische visie te delen. Vanuit deze gedachte werden Vlaamse pop-, wereld- en volksmuzikanten benaderd. Kunnen zij het onderwijs inspireren om de passie voor muziek nog beter over te dragen naar de (toekomstige) leerlingen? Via de verworven inzichten kan het didactische aspect van muzikale opvoeding vanuit een nieuw perspectief worden bekeken.

De onderzoeksvraag voor deze bachelorproef luidt: Hoe kan een muziekleerkracht volgens Vlaamse artiesten de les muzikale opvoeding verrijken?

Tijdens het schooljaar 2016-2017 werden boeiende gesprekspartners geïnterviewd. Naast deze persoonlijke ontmoetingen waren er ook enkele artiesten die, ondanks hun drukke agenda’s, tijd vrij wilden maken om via email te corresponderen.

Ter illustratie van deze gesprekken werd een literatuuronderzoek gevoerd waarin wordt beschreven hoe muziek zich in onze huidige maatschappij manifesteert. Dit onderzoek bestaat uit vier thema’s: het Vlaamse muzieklandschap vanaf 1990, de artiest in de maatschappij, de muzikale jongere in Vlaanderen en de plaats van muzikale opvoeding in het onderwijs.

Ook de visie van Ruben Plees, raadgever van minister van onderwijs Hilde Crevits, werd geïntegreerd. Hij spreekt over de huidige situatie en de toekomst van muzikale opvoeding. Dit onderzoek is gebaseerd op interviews, met als hoofddoel: inspiratie opdoen. Uit dit alles ontstond een atypische, subjectieve bachelorproef die vrij te interpreteren valt voor elke geïnteresseerde lezer.

Wenke Theunynck

Muzikale opvoeding: de Vlaamse artiest spreekt… Hoe kan een muziekleerkracht volgens Vlaamse artiesten de les muzikale opvoeding verrijken?