Muziek zonder grenzen. Voor een beter Belgisch muzieklandschap.

Onderwijsinstelling: Universiteit Antwerpen
Studierichting: Cultuurmanagement
Promotor: Annick Schramme
Student: Nele Sels

De muziek ondersteunende organisaties Poppunt, Court-Circuit, Clubcircuit en Club Plasma heb- ben vanuit een gebrek aan samenwerking tussen de Vlaamse en de Franstalige muzieksector het project BE For Music opgericht. Met dit project gaan ze het engagement aan om meer Vlaamse en Waalse artiesten, knowhow en expertise uit te wisselen over de taalgrens heen. Toch ver- loopt de uitwisseling tussen het Vlaamse en het Franstalige muzieklandschap nog zeer moei- zaam. Niet alleen zijn de artiesten van de andere gemeenschap ondervertegenwoordigd in de Waalse en Vlaamse muziekclubs, ook op festivals en in de media zijn ze amper te vinden. In het kader van BE For Music onderzocht Nele Sels, student Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen, de verschillen tussen de twee muzieklandschappen en de drempels en drivers voor een samenwerking tussen beide muzieksectoren.

Hieruit bleek dat er zowel grote verschillen waren tussen het Vlaamse en het Franstalige muziekbeleid als tussen de muziekorganisaties. Zo is het Vlaamse muziekcircuit intern sterker opgebouwd en krijgen Vlaamse muzikanten meer kansen om hun muziekcarrière uit te bouwen dan hun Waalse collega’s. Bovendien werd duide- lijk dat de Vlaamse en Franstalige muzieksector compleet onafhankelijk van elkaar werken en er zeer weinig kennis over elkaar is. Dit bleek dan ook de grootste drempel voor de muzikanten om over de taalgrens op te treden. Verder was ook de taalbarrière een reden om binnen het eigen circuit te blijven en werden muzikanten tegengehouden doordat ze de indruk hebben dat het andere muzieklandschap ver van hun bed is. Deze bevindingen dienden als basis voor het op- stellen van een strategische planning voor BE For Music die als belangrijkste doelstelling het samenbrengen van de Vlaamse en Franstalige muzieksector en het verbinden van het lokale en internationale niveau heeft. Op die manier is BE For Music een schakel in het ontwikkelingstra- ject van de Belgische muzikant en werken de partnerorganisaties Clubcircuit, Club Plasma, Court-Circuit en Poppunt samen aan een beter Belgisch muzieklandschap.

Nele Sels

Muziek zonder grenzen. Voor een beter Belgisch muzieklandschap.